Naršymo kelias

Į kitą Europos šalį išvykstančiojo stipendijos karjeros plėtrai (IEF)

© European Union

Patyrusius mokslo darbuotojus gali sudominti galimybė įgyti naujų mokslinių tyrimų įgūdžių arba dirbti kituose sektoriuose. Plėsdami savo akiratį jie padeda Europai plėsti žinių bazę. Dėl to, savo ruožtu, mūsų ekonomika tampa konkurencingesnė ir sukuriama daugiau bei geresnių darbo vietų.

Taigi pagal programą „Marie Curie” nusprendėme skirti į kitą Europos šalį išvykstančiojo stipendijas karjeros plėtrai (IEF). Jos specialiai skirtos padėti patyrusiems mokslo darbuotojams išbandyti ką nors nauja.

Kas gali pretenduoti?

Paraiškas dėl stipendijos IEF gali teikti mokslo darbuotojai, užsiimantys veikla ES valstybėse narėse arba asocijuotosiose šalyse. Paraiškų teikėjai turi turėti daktaro laipsnį arba mokslinį laipsnį, kuris suteikia teisę pradėti doktorantūros studijas ir kurį turėdami įgijo ne mažiau kaip 4 metų patirtį visu etatu mokslinių tyrimų srityje. Paprastai turite įvykdyti projektą kitos ES arba asocijuotosios šalies priimančiojoje organizacijoje. Be to, ypatingas dėmesys skiriamas po pertraukos mokslininko profesinės veiklos vėl besiimantiems asmenims.

Kokių temų projektai gali būti finansuojami?

Stipendijos IEF gali būti teikiamos visų mokslinių tyrimų ir technologijų sričių, išskyrus Euratomo sutartimi reglamentuojamas mokslinių tyrimų sritis, pasiūlymams.

Kas finansuojama?

IEF skiriamos tolesniam mokymui. Gali būti siekiama įgyti naujų ir (arba) papildomų įgūdžių, išvykti į kitą šalį ir kt. Mokymas grindžiamas asmenine karjeros plėtros programa, dėl kurios susitaria mokslo darbuotojas ir jo projektą priimančioje organizacijoje prižiūrintis asmuo. Finansinė parama skiriama valstybių narių arba asocijuotųjų šalių patyrusių mokslo darbuotojų kartu su valstybės narės arba asocijuotosios šalies priimančiąja organizacija pateiktiems asmeniniams projektams 1–2 metus (skaičiuojama kaip darbas visu etatu).

Mokymas gali būti įvairių rūšių:

  • mokymas pasitelkiant mokslinius tyrimus, kuris būtų prižiūrimas ir atliekamas vykdant individualų asmeninį projektą;
  • praktinis mokymas, skirtas jūsų moksliniams įgūdžiams (nauji metodai arba priemonės ir kt.) ir papildomiems įgūdžiams (pasiūlymų, skirtų prašyti finansavimo, ir patentų paraiškų rengimas, projektų valdymas, užduočių koordinavimas, techninio personalo priežiūra ir kt.) ugdyti;
  • žinių perdavimas tarp sektorių arba tarp disciplinų;
  • mokymas užmegzti bendradarbiavimo ryšius;
  • jūsų mokslinių tyrimų projekto aktyvus mokslinis ir finansinis valdymas;
  • organizavimo įgūdžių ugdymas organizuojant mokymui arba informacijos platinimui skirtus renginius.

Kas priima sprendimą?

Pasiūlymai dėl IEF atrenkami rengiant viešus konkursus. Atranka vykdoma pagal tam tikrus nustatytus kriterijus atliekant kompetencija grindžiamą skaidrų, nepriklausomą to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimą.

Paraiškų teikimo tvarka?

Pasiūlymai teikiami paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimus rasite ir pasiūlymus galite teikti per dalyvio portalą. Kvietimų dalyvauti „Marie Curie“ programoje sąrašą ir naudingą informaciją rasite šios svetainės puslapyje „Pateikti paraišką“.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Vieši kvietimai teikti paraiškas