Navigációs útvonal

Európán belüli pályafutás-fejlesztési ösztöndíj (Intra-European Fellowships for career development – IEF)

© European Union

A tapasztalt kutatók pályafutásuk különböző szakaszaiban rendszerint örömmel fogadják, ha egy időre lehetőségük nyílik ágazatot váltani, és ezáltal új kutatási tapasztalatokat szerezni. Ismereteik gazdagodásával Európa tudásbázisa is bővül, ennek köszönhetően a gazdaság versenyképesebbé válik, nő a foglalkoztatás, és javul a munkahelyek minősége.

Ezért a Bizottság a Marie Curie-cselekvések keretében létrehozta az Európán belüli pályafutás-fejlesztési ösztöndíjat, melynek kiemelt célja elősegíteni, hogy a tapasztalt kutatók új területeken próbálhassák ki magukat, és ezáltal új ismeretekhez és tapasztalatokhoz juthassanak.

Ki jelentkezhet?

Az uniós vagy társult országban élő kutatók jelentkezhetnek. A pályázónak doktori fokozattal, vagy doktori tanulmányok megkezdésére feljogosító diplomával és ennek megszerzését követő, legalább négyéves, teljes munkaidős kutatói tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt végrehajtására rendszerint nem az ösztöndíjas hazájában kerül sor, hanem egy attól különböző uniós vagy társult országban működő fogadószervezetnél. Kiemelt figyelmet kapnak azok a jelentkezők, akik pályamegszakítás után térnek vissza a kutatói pályára.

Milyen területek támogathatóak?

Minden tudományos és technológiai kutatási területet, kivéve az EURATOM-Szerződés hatálya alá tartozó kutatási területeket.

Mire terjed ki a finanszírozás?

Az IEF a magas szintű továbbképzést támogatja azáltal, hogy elősegíti új és/vagy kiegészítő ismeretek és képességek elsajátítását, illetve a transznacionális mobilitást. A képzés alapját az az egyéni pályafutás-fejlesztési program adja, amelyről a kutató és a fogadószervezetben mellérendelt szupervízor közösen állapodik meg. A pénzügyi támogatás 12–24 hónapra nyújtható (teljes munkaidejű foglalkoztatás esetén) olyan egyéni projektre, melyet valamelyik uniós vagy társult országban tevékenykedő tapasztalt kutató egy másik uniós vagy társult ország fogadószervezetével közreműködve készít el.

A következő képzéstípusokról lehet szó:

  • kutatási tevékenység útján megvalósuló képzés, szupervízor felügyelete mellett, személyre szabott projekt alapján;
  • részvétel olyan gyakorlati képzésen, melynek célja a tudományos képességek fejlesztése (pl. új technikák vagy eszközök stb. alkalmazása) és kiegészítő jártasságok megszerzése (pl. finanszírozás igényléséhez benyújtandó pályázat elkészítése, szabadalomigénylés, projektirányítás, feladatok koordinálása, a műszaki személyzet felügyelete stb.);
  • ágazatok vagy tudományágak közötti szaktudástranszfer elősegítése;
  • együttműködések kiépítésének képessége;
  • saját projekt tudományos irányítása és pénzügyi kezelése;
  • képzési vagy ismeretterjesztő rendezvények szervezése szervezési képességek fejlesztése céljából.

Ki dönt?

A pályázatokat nyílt verseny keretében, átlátható, független szakértői értékelés útján bírálják el. A kiválasztás a kiválóság alapján, egy sor előre meghatározott kritérium szerint történik.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatokat a pályázati kiírás megjelenését követően lehet benyújtani. A kiírások a Résztvevői portálon olvashatók, és a pályázatok is ezen keresztül nyújthatók be. Ezen oldal „Jelentkezzen most” pontja alatt találhatók a Marie Curie-fellépések alá tartozó jelenleg aktuális pályázati kiírásai, illetve hasznos tanácsok.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuális pályázati kiírások