Navigatsioonitee

Euroopa-sisesed karjääriarendamise stipendiumid (IEF)

© European Union

Oma karjääri erinevatel etappidel võivad kogemustega teadlased tunnetada vajadust omandada uusi teadusoskusi ja töötada muudes valdkondades. Selline silmapiiri avardamine aitab samas laiendada ka Euroopa teadmistepagasit. Selle tulemusel muutub ka majandus konkurentsivõimelisemaks, pakkudes rohkem ja paremaid töökohti.

Seega pakume Marie Curie meetmete raames Euroopa-siseseid karjääriarendamise stipendiume (IEF). Nende konkreetseks eesmärgiks on aidata kogemustega teadlastel proovida teatava aja jooksul midagi uut.

Kes võivad taotleda?

Euroopa-sisest karjääriedendamise stipendiumi võivad taotleda ELi liikmesriikides või assotsieerunud riikides tegutsevad teadlased. Taotlemise eelduseks on doktorikraadi olemasolu või vähemalt 4- aastane täisajaga teadustöö kogemus pärast doktorikraadiõppele asumiseks õigust andva kraadi omandamist. Üldjuhul peate oma projekti läbi viima vastuvõtjaorganisatsiooni valdustes, mis asub ELi liikmesriigis või assotsieerunud riigis (mis ei ole teie koduriik). Tähelepanu tuleks pöörata neile, kes tulevad pärast vaheaega teaduskarjääri juurde tagasi.

Milliseid valdkondi rahastatakse?

Euroopa-siseseid stipendiume võivad taotleda teadlased kõikidest teadusuuringute ja tehnoloogia valdkondadest. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad ei kuulu rahastamisele kõnealuse stipendiumprogrammi raames.

Millist tegevust rahastatakse?

Euroopa-siseseid stipendiume antakse täiendõppeks. See võib hõlmata uute ja/või täiendavate oskuste omandamist ning riikidevahelist liikuvust. Koolitus põhineb isiklikul karjääriarendamise programmil, mille on koostanud teadlane ja tema juhendaja vastuvõtvas organisatsioonis. Rahalist toetust antakse 12–24 kuu jooksul (täistööajale taandatud) liikmesriigi või assotsieerunud riigi kogemustega teadlase esitatud individuaalprojekti jaoks, mis on koostatud koostöös vastuvõtjaorganisatsiooniga ELi liikmesriigist või assotsieerunud riigist.

Koolituse liigid võivad olla järgmised:

  • koolitus läbi teadustöös osalemise – juhendamise all, individuaalse projekti kaudu
  • praktiline koolitus, et arendada teie teaduslikke oskusi (uued tehnikad või vahendid, jne) ning täiendavaid oskusi (ettepaneku koostamine rahastamise taotlemiseks, patenditaotlused, projektijuhtimine, ülesannete koordineerimine, tehnilise personali järelevalve, jne)
  • valdkondadevaheliste või interdistsiplinaarsete teadmiste ülekandmine
  • oskus rajada koostööd
  • teie teadustöö projekti aktiivne teaduslik ja finantsjuhtimine
  • organisatoorsete oskuste arendamine koolituste või teabelevi ürituste korraldamise kaudu.

Kes otsustab?

Euroopa-siseste stipendiumide saajad valitakse välja avalikul konkursil. Valik tehakse läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnagu alusel, mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide täitmisel.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed