Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκές υποτροφίες για επαγγελματική εξέλιξη (IEF)

© European Union

Έμπειροι ερευνητές μπορεί, σε διάφορα στάδια της επαγγελματικής τους εξέλιξης, να επιθυμούν να αποκτήσουν νέες ερευνητικές δεξιότητες ή να εργαστούν σε άλλους τομείς. Η διεύρυνση των δικών τους οριζόντων βοηθά στη διεύρυνση της γνώσης στην Ευρώπη, και στη συνέχεια, η δραστηριότητα αυτή κάνει ανταγωνιστικότερη την οικονομία μας, εξασφαλίζοντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης.

Έτσι, στο πλαίσιο των δράσεων “Μαρία Κιουρί“ αναπτύξαμε τις Ευρωπαϊκές υποτροφίες για επαγγελματική εξέλιξη (IEF) για να βοηθήσουμε έμπειρους ερευνητές να δοκιμάσουν για κάποιο διάστημα κάτι καινούργιο.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ερευνητές εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για IEF. Πρέπει να διαθέτουν είτε διδακτορικό είτε τουλάχιστον τετραετή ισοδύναμη ερευνητική πείρα μετά τη λήψη πτυχίου που τους επιτρέπει την έναρξη διδακτορικού. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να εργαστούν για το πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις οργανισμού υποδοχής σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα διαφορετική από τη δική τους. Δίδεται επίσης ιδιαίτερη προσοχή σε όσους επιστρέφουν στην ερευνητική σταδιοδρομία τους μετά από ένα διάλειμμα.

Ποιοι τομείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Οι προτάσεις για IEF μπορεί να αφορούν όλους τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, με μία μόνο εξαίρεση: δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικοί τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη Ευρατόμ.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Οι υποτροφίες IEF παρέχονται για προηγμένη κατάρτιση που ενδέχεται να περιλαμβάνει την απόκτηση νέων ή/και πρόσθετων δεξιοτήτων και διακρατική κινητικότητα. Η κατάρτιση βασίζεται σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης που συμφωνείται μεταξύ του ερευνητή και του επιστήμονα ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψή του στον οργανισμό υποδοχής. Παρέχεται οικονομική βοήθεια για διάστημα 12-24 μηνών (που ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση), για εξατομικευμένα προγράμματα που υποβάλλουν έμπειροι ερευνητές από τα κράτη μέλη ή από συνδεδεμένες χώρες σε συνεργασία με οργανισμό υποδοχής κράτους μέλους ή συνδεδεμένης χώρας.

Στα είδη κατάρτισης συγκαταλέγονται τα παρακάτω:

  • Κατάρτιση μέσω έρευνας υπό την επίβλεψη επιστήμονα του οργανισμού υποδοχής, βάσει συγκεκριμένου εξατομικευμένου προγράμματος
  • Πρακτική κατάρτιση για την ανάπτυξη των επιστημονικών σας δεξιοτήτων (νέες τεχνικές ή όργανα, κ.λπ.) και των πρόσθετων δεξιοτήτων σας (σύνταξη προτάσεων προς αναζήτηση χρηματοδότησης, αιτήσεις για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, διαχείριση προγραμμάτων, συντονισμός εργασιών, εποπτεία τεχνικού προσωπικού, κ.λπ.)
  • Διατομεακή ή διεπιστημονική μεταφορά γνώσεων
  • Ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
  • Επιστημονική και οικονομική διαχείριση του ερευνητικού σας προγράμματος
  • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων κατάρτισης και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ποιος αποφασίζει;

Οι προτάσεις για το πρόγραμμα IEF επιλέγονται με γενικό διαγωνισμό. Η επιλογή γίνεται με διαφανή, ανεξάρτητη αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, με βάση αξιοκρατικά και εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια.

Πώς θα υποβάλλω αίτηση;

Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant portal). Κατάλογο των ανοικτών προκλήσεων Δράσεων Μαρία Κιουρί και χρήσιμες συμβουλές θα βρείτε στην ενότητα «Υποβάλετε αίτηση τώρα» αυτού του ιστότοπου.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Ανοικτές προσκλήσεις