Cesta

Postdoktorální stipendia pro profesní rozvoj (IEF) – Akce Marie Curie

© European Union

Jste zkušený výzkumný pracovník hledající postdoktorální stipendium? Podejte žádost o grant v rámci programu IEF a získejte možnost osvojit si nové dovednosti v oblasti výzkumu nebo příležitost pracovat v jiných sektorech. Tato postdoktorální stipendia jsou určena pro výzkumné pracovníky, kteří svou kariéru chtějí rozvíjet v Evropě, ovšem mimo svou domovskou zemi.

Žádosti o postdoktorální stipendia pro profesní rozvoj (IEF) představují skvělou příležitost rozšířit si obzory a vylepšit si kariérní možnosti.

Kdo může o grant zažádat?

O IEF mohou zažádat výzkumní pracovníci z členských států EU či přidružených zemí. Musí mít buď doktorát, nebo alespoň 4letou řádnou praxi ve výzkumu poté, co získali vysokoškolský titul, jenž jim dovoluje zahájit doktorandské studium. Musí provádět projekt v hostitelské organizaci v EU či přidružené zemi, jiné než své vlastní. Zvláštní pozornost je také věnována těm, kteří se po určité době vracejí zpět k výzkumu.

Jaký druh výzkumu má nárok získat grant?

Žádosti o IEF lze předkládat ze ze všech oblastí vědeckého a technologického výzkumu. Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM.

Jak lze grant využít?

IEF se poskytuje na stáže. Může se jednat o získávání nových nebo dalších dovedností a o studijní pobyt v zahraničí. Stáž musí být založena na osobním programu profesního rozvoje, na kterém se výzkumný pracovník dohodne se svým mentorem v hostitelské organizaci. Finanční podpora se poskytuje na dobu 12–24 měsíců (plný úvazek) pro jednotlivé projekty, které předloží zkušení výzkumní pracovníci z členských států EU či přidružených zemí ve spolupráci s hostitelskou organizací z členského státu či přidružené země.

Typy stáží mohou být tyto:

  • Stáž ve formě výzkumu pod dohledem zkušené osoby a v rámci samostatného projektu
  • Praktické školení pro rozvoj vědeckých dovedností (nové metody nebo nástroje apod.) a dalších dovedností (příprava žádosti o grant, přihlášení patentu, řízení projektu, koordinace úkolů, dohled nad technickým personálem apod.)
  • Předávání znalostí mezi odvětvími či obory
  • Zahájení a rozvoj spolupráce
  • Aktivní vědecké a finanční řízení výzkumného projektu
  • Rozvoj organizačních schopností prostřednictvím organizace školení či propagačních akcí.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o IEF se vybírají v otevřeném výběrovém řízení. Výběr probíhá prostřednictvím transparentního, nezávislého posudku, který k výběru nejlepších žádostí používá řadu předem stanovených kritérií.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otevřené výzvy