Навигационна пътека

Вътрешноевропейски стипендии за кариерно развитие (IEF)

© European Union

На различни етапи от своята кариера опитни изследователи биха могли да се възползват от възможността да усвоят нови изследователски умения или да работят в други сектори. Разширяването на техните хоризонти помага за разширяването на знанията в Европа. Това, на свой ред, прави нашата икономика по-конкурентоспособна и тя осигурява повече и по-добри работни места.

Затова ние от дейности „Мария Кюри” разработихме вътрешноевропейски стипендии за кариерно развитие (IEF). Те са специално насочени към подпомагане на опитни изследователи да опитат нещо ново за известно време.

Кой може да кандидатства?

За IEF могат да кандидатстват изследователи, работещи в страна от ЕС или асоциирана страна. Трябва да имате докторска степен или най-малко четиригодишен опит като изследовател на пълно работно време, след като сте придобили степен, позволяваща започването на докторантура. По принцип трябва да реализирате проекта в организация домакин в ЕС или асоциирана страна, различна от вашата. Специално внимание се обръща на кандидати, които се завръщат към научноизследователска кариера след период на прекъсване.

Кои теми се финансират?

По дейност IEF се приемат предложения във всички области на научните и технологичните изследвания. Съществува обаче едно изключение – не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом.

Какво покрива финансирането?

Финансиране по IEF се предоставя за обучение на високо ниво. Това може да включва придобиването на нови и/ или допълнителни умения и транснационална мобилност. Обучението трябва да се основава на лична програма за развитие на кариерата, съгласувана между изследователя и научния ръководител в организацията домакин. Финансова подкрепа се предоставя за период от 12 до 24 месеца (приравнен към заетост на пълен работен ден) за индивидуални проекти на опитни изследователи от страни членки на ЕС или асоциирани страни, предложени съвместно с организация домакин от страна членка или асоциирана страна.

Сред видовете обучение могат да са:

  • обучение чрез изследвания под научно ръководство и в рамките на индивидуален, съобразен с изследователя проект
  • практическо обучение за развитие на вашите професионални умения (например усвояване на нови техники или работа с нови инструменти) и вашите допълнителни умения (подготвяне на предложение за кандидатстване за финансиране, изготвяне на заявки за патент, управление на проекти, координация на задачи, надзор на техническия персонал и др.)
  • междусекторен или интердисциплинарен трансфер на знания
  • капацитет за изграждане на сътрудничество
  • активно научно и финансово управление на вашия научноизследователски проект
  • развитие на организационни умения чрез организиране на обучения или информационни прояви.

Кой решава?

Предложенията по IEF се подбират чрез открит конкурс. Подборът се осъществява чрез прозрачна и независима партньорска оценка, основана на най-добрите практики и набор от предварително определени критерии.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани