Navigacijska pot

Partnerstva in povezave med gospodarstvom in univerzami (IAPP)

© ESRF

Raziskovalci in gospodarstveniki morajo sodelovati, saj je to v njihovo in splošno družbeno dobro. Evropsko gospodarstvo potrebuje uspešno raziskovalno delo, če želi tekmovati na svetovnem trgu. Raziskovalci potrebujejo dodatne vire, ki jih lahko prispeva gospodarstvo.

Program Marie Curie zato podpira partnerstva in povezave med gospodarstvom in univerzami (IAPP), saj omogočajo sodelovanje med javnimi in zasebnimi raziskovalnimi ustanovami. Partnerji so univerze in podjetja.

Sredstva IAPP so namenjena skupnim raziskovalnim projektom in tako spodbujajo izmenjavo znanja med gospodarskim in negospodarskim sektorjem.

Kandidati

Za finančna sredstva IAPP lahko zaprosijo partnerstva ene ali več univerz oziroma raziskovalnih ustanov in enega ali več podjetij. Sodelovanje malih in srednjih podjetij je zaželeno in lahko prinese dodatne točke.

Partnerji skupaj predlagajo projekt, ki temelji na skupnem programu sodelovanja. Partnerji iz gospodarstva morajo delovati pridobitno. Natančneje, to so podjetja, ki večino dohodka ustvarijo s tržno dejavnostjo, vendar so med njimi lahko podjetniški inkubatorji, novoustanovljena podjetja, odcepljena podjetja univerz, podjetja s tveganim kapitalom itd.

Med pogoji je tudi čezmejno sodelovanje. Sredstva IAPP lahko pridobijo samo projekti, ki jih pripravijo partnerji iz najmanj dveh različnih držav EU oiroma ene države EU in ene pridružene države. Sodelujejo lahko tudi partnerji iz tretjih držav, vendar samo, če je v partnerstvu zadostno število držav EU in pridruženih držav.

Raziskovalna področja

Vloge za sredstva IAPP sprejemamo za vsa področja znanstvenih in tehnoloških raziskav, ki so v interesu EU. Projekt mora uveljaviti strateško raziskovalno partnerstvo, ki ga koordinira partner iz gospodarstva ali negospodarstva.

Projekt se mora osredotočiti na dolgotrajno sodelovanje ter v celoti izkoristiti vse znanje in sinergije partnerstva. Izvzeta so le področja raziskav iz pogodbe EURATOM.

Namen finančne podpore

Izbrani projekti IAPP so upravičeni do stoodstotnega financiranja stroškov dela. Finančna podpora traja štiri leta.

Podpiramo:

  • izmenjavo znanja in izkušenj, ki poteka z enostransko oziroma dvostransko začasno izmenjavo raziskovalcev med gospodarstvom in univerzo;
  • zaposlitev izkušenih raziskovalcev iz organizacij zunaj partnerstva, ki bodo sodelovali pri prenosu znanja in/ali izobraževanju raziskovalcev;
  • mreženje, delavnice in konference, v katerih sodelujejo zunanji raziskovalci in raziskovalci partnerskih organizacij.

Program IAPP skratka spodbuja močna strateška partnerstva ter dolgotrajno izmenjavo specifičnega znanja in mobilnost raziskovalcev iz javnega in zasebnega sektorja.

Izbor

Predloge za projekte IAPP zbiramo z javnim razpisom. Izbirni postopek poteka s pregledno in neodvisno strokovno ocenoodličnosti na podlagi številnih vnaprej določenih meril.

Prijava

Predlogi za projekte se pošljejo po objavi razpisa za zbiranje predlogov. Razpisi so objavljeni na Uporabniškem portalu , prek katerega se pošiljajo tudi predlogi za projekte. Seznam odprtih razpisov v zvezi z dejavnostmi Marie Curie in koristne informacije boste našli v rubriki „Prijavite se“ na tem spletišču.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Odprti razpisi