Cale de navigare

Punţi de legătură şi parteneriate între întreprinderi şi universităţi Marie Curie (Industry-Academia Partnerships and Pathways - IAPP)

© ESRF

Cercetătorii şi întreprinderile trebuie să colaboreze pentru binele lor şi al societăţii, în general. Pentru a concura pe pieţele mondiale, întreprinderile europene au nevoie de rezultatele cercetărilor dumneavoastră, iar dumneavoastră aveţi nevoie de resursele suplimentare cu care pot contribui acestea.

Iată de ce Acţiunile Marie Curie au creat programul „Punţi de legătură şi parteneriate între întreprinderi şi universităţi Marie Curie” (IAPP). Acesta îi ajută să colaboreze pe specialiştii în domeniul cercetării din sectorul public şi din cel privat. Partenerii pot fi universităţi şi companii de orice tip şi mărime.

Concentrându-se pe proiecte comune de cercetare, acţiunile IAPP îşi propun să stimuleze schimbul de competenţe între sectorul comercial şi cel necomercial.

Cine se poate înscrie?

Pentru a întruni criteriile necesare participării la un program IAPP, propunerea dumneavoastră trebuie să includă una sau mai multe universităţi sau centre de cercetare şi una sau mai multe întreprinderi. Din partea sectorului comercial, este încurajată participarea IMM-urilor. Prin urmare, dacă reuşiţi să le cooptaţi, acesta va fi un punct în favoarea dumneavoastră.

Toţi partenerii se reunesc şi propun un proiect bazat pe un program de cooperare comun. Întreprinderile trebuie să funcţioneze pe baze comerciale. Cu alte cuvinte, trebuie să fie companii care câştigă, în principal, concurând pe piaţă. Pot fi însă şi incubatoare de afaceri, întreprinderi de tip start up (întreprinderi de dată recentă) şi spin-off (firme înfiinţate recent pentru a comercializa competenţele sau cunoştinţele din cadrul unei universităţi sau cele ale unei echipe de cercetare dintr-o întreprindere), societăţi de capital de risc, etc.

Cooperarea transfrontalieră este, de asemenea, o condiţie obligatorie. Pentru a fi validate, propunerile de proiect IAPP trebuie să vină din partea unor parteneri din cel puţin două state membre ale UE sau din cel puţin un stat membru şi o ţară asociată. De asemenea, pot participa şi parteneri din ţări terţe, însă numai dacă în cadrul parteneriatului sunt reprezentate şi suficiente state membre ale UE sau ţări asociate.

Ce teme pot beneficia de finanţare?

Echipa IAPP primeşte propuneri provenind din toate domeniile de cercetare ştiinţifică şi tehnologică de interes pentru UE. Proiectul dumneavoastră trebuie să promoveze un parteneriat strategic în domeniul cercetării, care poate fi coordonat de un participant din mediul industrial sau academic.

De asemenea, trebuie să vizeze cooperarea pe termen lung şi să utilizeze la maxim toate competenţele şi sinergiile existente în cadrul parteneriatului. Cu o excepţie, însă: nu pot fi finanţate acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM.

Ce se finanţează?

Propunerile de proiecte IAPP câştigătoare primesc finanţare de 100% pentru cheltuielile cu forţa de muncă. Dacă proiectul dumneavoastră este selecţionat, veţi primi finanţare pe o perioadă de 4 ani,

pentru a sprijini:

  • schimbul de know-how şi de experienţă prin detaşări ale personalului care lucrează în domeniul cercetării între partenerii industriali şi cei din mediul academic (într-un singur sens sau reciproce);
  • recrutarea de cercetători cu experienţă din afara parteneriatului, spre a fi implicaţi în transferul de cunoştinţe şi/sau în formarea cercetătorilor;
  • realizarea de reţele, organizarea de ateliere şi conferinţe în care să fie implicaţi atât cercetători externi, cât şi personalul în domeniu al partenerilor.

Esenţa programului IAPP se reduce la construirea unor parteneriate strategice solide. Obiectivele sale sunt schimbul de cunoştinţe pe termen lung şi mobilitatea personalului între partenerii din sectorul public şi din cel privat.

Cine decide?

Cele mai bune propuneri IAPP sunt selecţionate printr-un concurs deschis. Selecţia se face în urma unor examinări inter pares transparente şi independente, pe baza unor criterii prestabilite de evaluare a nivelului de excelenţă.

Cum vă puteţi înscrie?

Propunerile se vor depune în urma unei cereri de propuneri. Puteţi găsi cererile de propuneri şi puteţi trimite propunerile prin intermediul Portalului pentru participanţi . Puteţi găsi o listă a cererilor deschise de propuneri din cadrul Acţiunilor Marie Curie, precum şi sfaturi utile, la secţiunea „Înscrieţi-vă acum” a acestui site.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Cereri deschise