Kruimelpad

Trajecten en partnerschappen tussen de industrie en de academische wereld (IAPP)

© ESRF

Onderzoekers en bedrijven moeten samenwerken. In hun eigen belang en in het belang van de hele samenleving. Om te kunnen concurreren op de wereldmarkt, kunnen bedrijven in Europa de resultaten van uw onderzoek goed gebruiken. En u kunt profiteren van de extra middelen die het bedrijfsleven aan uw onderzoek kan besteden.

Daarom hebben wij zogenaamde Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) op touw gezet. Ze helpen publiek en particulier onderzoek samen te werken. De partners zijn universiteiten en bedrijven in alle soorten en maten.

Bij IAPP's ligt de nadruk op gezamenlijke onderzoeksprojecten die uitwisselingen tussen bedrijven en de niet-commerciële sectoren stimuleren.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Om voor een IAPP in aanmerking te komen, moeten bij uw voorstel een of meer universiteiten/onderzoekscentra en een of meer bedrijven betrokken zijn. Aan de kant van het bedrijfsleven wordt participatie van kleine en middelgrote ondernemingen aangemoedigd. Als u die bij uw plannen kunt betrekken, dan heeft u dus een voordeel.

Alle partners moeten gezamenlijk een voorstel indienen voor een project op basis van een samenwerkingsprogramma. De partners uit het bedrijfsleven moeten commerciële organisaties zijn. Met andere woorden, het moet gaan om bedrijven die nagenoeg al hun inkomsten halen uit commerciële activiteiten op de vrije markt. Maar het mag wel gaan om centra voor beginnende bedrijven, starters, spin-offs, risico-investeerders enz.

Grensoverschrijdende samenwerking is verplicht. Een IAPP-projectvoorstel is alleen geldig als het wordt ingediend door partners in ten minste twee verschillende EU-landen of ten minste één EU-land en een geassocieerd land. Partners uit derde landen mogen meedoen, maar alleen als er ook voldoende deelnemers uit de EU of uit geassocieerde landen in het partnerschap zitten.

Welke onderzoeksterreinen komen voor steun in aanmerking?

Het IAPP-team neemt voorstellen over elk willekeurig terrein van wetenschappelijk of technologisch onderzoek dat voor de EU van belang is in overweging. Uw project moet zorgen voor een strategisch onderzoekspartnerschap dat mag worden gecoördineerd door het bedrijf of de niet-commerciële partner.

Er moet vooruitzicht zijn op samenwerking op langere termijn. En het moet gebruik maken van alle vaardigheden en synergieën die het partnerschap kan bieden. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag vallen, wordt geen steun verleend.

Wat houdt de financiering in?

Projectvoorstellen voor een IAPP die worden geselecteerd, krijgen een vergoeding van 100% van de arbeidskosten. Als uw project wordt gefinancierd, krijgt u die steun gedurende vier jaar.

Waarvoor mag die steun worden gebruikt?

  • Uitwisseling van knowhow en ervaring door detachering of uitwisseling van onderzoekers tussen commerciële en academische partners
  • Indienstneming van ervaren onderzoekers van buiten het partnerschap met het oog op kennisoverdracht en/of opleiding van onderzoekers
  • netwerken, workshops en conferenties met externe onderzoekers en eigen personeel van de partners

Het hele IAPP-programma draait om de opbouw van sterke strategische partnerschappen. Het doel is duurzame, doelgerichte kennisoverdracht en uitwisseling van personeel tussen partners uit de particuliere en de openbare sector.

Wie beslist er?

Via een openbare competitie worden de beste voorstellen voor een IAPP geselecteerd. De selectie gebeurt door middel van transparante, onafhankelijke peer reviews. Alleen uitmuntende voorstellen die voldoen aan een reeks van tevoren bepaalde criteria kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen