Naršymo kelias

Pramonės ir mokslo įstaigų partnerystė ir sąsajos (IAPP)

© ESRF

Moksliniai tyrimai ir verslas turi žengti koja kojon. Tai būtų naudinga tiek vienai, tiek kitai pusei, tiek ir visuomenei. Kad Europos pramonė galėtų konkuruoti pasaulio rinkose, jai reikia jūsų, mokslo darbuotojai, darbo vaisių. O jums reikia papildomų išteklių, kurių gali suteikti pramonės sektorius.

Būtent todėl pagal programą „Marie Curie” buvo kuriamos Pramonės ir mokslo įstaigų partnerystė ir sąsajos (IAPP). Jos padeda bandradarbiauti viešojo ir privačiojo sektoriaus mokslinių tyrimų organizacijoms. Partnerystė sieja universitetus ir įvairiausių rūšių bei dydžių įmones.

Programoje IAPP daugiausia dėmesio skiriama bendriems mokslinių tyrimų projektams. Taip komerciniai ir nekomerciniai sektoriai skatinami dalytis įgūdžiais.

Kas gali pretenduoti?

Kad būtų galima dalyvauti programoje IAPP, pasiūlyme turi būti nurodyti vienas arba daugiau universitetų ir (arba) mokslinių tyrimų centrų bei viena arba daugiau įmonių. Kalbant apie verslo pusę, skatinamas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas, tad įtraukti jas būtų privalumas.

Visi partneriai kartu pasiūlo bendra bendradarbiavimo programa grindžiamą projektą. Pramonės įmonės būtinai turi užsiimti komercine veikla. Kitaip tariant, tai turėtų būti įmonės, kurios daugiausia uždirba konkuruodamos rinkoje. Bet gali būti ir verslo inkubatorių verslą pradedančių įmonių, atsiskiriančių nuo pagrindinės įmonių (angl. „spin-off), rizikos kapitalo bendrovių ir kt.

Kita būtina sąlyga – tarptautinis bendradarbiavimas. Kad projekto dalyvauti programoje IAPP pasiūlymas galiotų, jį turi pateikti partneriai iš bent dviejų skirtingų ES valstybių narių arba bent iš vienos ES valstybės narės ir vienos asocijuotosios šalies. Gali dalyvauti ir partneriai iš trečiųjų šalių, bet tik tuo atveju, jeigu tarp partnerių yra pakankamai ES valstybių narių arba asocijuotųjų šalių atstovų.

Kokių temų projektai gali būti finansuojami?

Programos IAPP komandai gali būti teikiami visų ES aktualių mokslinių tyrimų ir technologijų sričių projektai. Jūsų projektu turėtų būti skatinama plėtoti strateginę mokslinių tyrimų partnerystę, kurią gali koordinuoti pramonės sektoriaus arba akademinės bendruomenės dalyvis.

Be to, projekte turėtų būti pabrėžiama ilgalaikio bendradarbiavimo svarba ir jį vykdant turėtų būti visapusiškai išnaudojami partnerių įgūdžiai bei bendradarbiavimo rezultatai. Tačiau yra viena išimtis: Euratomo sutartimi reglamentuojamų mokslinių tyrimų sričių projektai negali būti finansuojami.

Kas finansuojama?

Jeigu atrinktas jūsų progamai IAPP skirtas projekto pasiūlymas, padengiama 100 % darbo išlaidų ir projektas finansuojamas 4 metus.

Taip siekiama remti:

  • pramonės sektoriaus ir akademinio pasaulio partnerių mokslo darbuotojų komandiravimą arba mainus, kad tokiu būdu jie dalytųsi praktinėmis žiniomis ir patirtimi;
  • partnerystėje nedalyvaujančių patyrusių mokslo darbuotojų priėmimą siekiant juos įtraukti į žinių perdavimo ir (arba) mokslo darbuotojų mokymo veiklą;
  • ryšių mezgimo veiklą, seminarus ir konferencijas, į kuriuos būtų įtraukti išorės ir pačių partnerių mokslo darbuotojai.

Programos IAPP paskirtis – tvirta strateginė partnerystė, o tikslai – ilgalaikis dalijimasis tikslingomis žiniomis ir viešojo bei privačiojo sektoriaus bendradarbiaujančių įstaigų darbuotojų abipusis judumas.

Kas priima sprendimą?

Geriausi pasiūlymai dėl programos IAPP atrenkami rengiant viešus konkursus. Atranka vykdoma pagal tam tikrus nustatytus kriterijus atliekant kompetencija grindžiamą skaidrų, nepriklausomą to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimą.

Paraiškų teikimo tvarka?

Pasiūlymai teikiami paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimus rasite ir pasiūlymus galite teikti per dalyvio portalą. Kvietimų dalyvauti „Marie Curie“ programoje sąrašą ir naudingą informaciją rasite šios svetainės puslapyje „Pateikti paraišką“.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Vieši kvietimai teikti paraiškas