Navigációs útvonal

Az ipari vállalatok és az egyetemek közötti partnerségek és átjárási lehetőségek (Industry-Academia Partnerships and Pathways –IAPP)

© ESRF

A kutatási ágazatnak és a vállalkozási szférának szorosan együtt kell működnie egymással. Az összefogás nem csupán a két ágazat hasznára válik: az egész társadalom érdekeit szolgálja. Hogy megállhassa helyét a világpiaci versenyben, Európa iparának szüksége van a kutatók munkájára. A kutatók számára ugyanakkor fontos, hogy az ipar többletforrást biztosítson tevékenységükhöz.

Ezért a Bizottság a Marie Curie-cselekvések keretében támogatja az ipari vállalatok és az egyetemek/kutatóközpontok között létrejövő partnerségeket és átjárási lehetőségeket, amelyek elősegítik a magán- és a közszféra közötti kutatási együttműködést. A programban bármely egyetem, kutatóközpont és vállalat részt vehet szervezeti felépítéstől és mérettől függetlenül.

A közös kutatási projektek támogatásával a program a szakismeretek és képességek cseréjét segíti elő a két szektor között.

Ki jelentkezhet?

A pályázatot legalább egy egyetemnek/kutatóközpontnak és legalább egy vállalkozásnak kell közösen benyújtania. A Bizottság ösztönözni kívánja a kis- és középvállalatok (kkv-k) részvételét, érdemes tehát kkv-kat bevonni az együttműködésbe, hiszen ez előnyt jelenthet a pályázat elbírálásánál.

A partnerek együttműködési programra alapuló közös projekttervet dolgoznak ki. Az ipari szereplők esetében feltétel, hogy profitalapú gazdálkodást folytassanak, azaz bevételük legnagyobb részét a piaci versenyben való részvétellel szerezzék. Az együttműködés ipari résztvevői lehetnek inkubátorházak, induló vállalkozások, kutatási eredmények üzleti kiaknázására alakuló cégek, kockázatitőke-vállalatok stb.

A támogatás másik feltétele az együttműködés transznacionális jellege: a javasolt közös projekt résztvevői között legalább két uniós tagállamnak – vagy legalább egy uniós tagállamnak és egy társult országnak – kell képviseltetnie magát. Harmadik országbeli partnerek szintén csatlakozhatnak, de csak abban az esetben, ha már legalább két uniós vagy társult ország szerepel a résztvevők között.

Milyen területek támogathatóak?

Minden olyan tudományos és technológiai kutatási területet, amely fontos az Európai Unió szempontjából. A támogatásra olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek stratégiai kutatási partnerségek létrehozására irányulnak; ezeket az ipari szereplők és az egyetemi résztvevők bármelyike koordinálhatja.

Azok a projekttervek esélyesek a támogatásra, amelyek hosszabb távú együttműködés létrehozására helyezik a hangsúlyt. A projekteknek alkalmat kell adniuk arra, hogy résztvevőik teljes mértékben kiaknázhassák az együttműködésen belül létrejövő szinergiák adta lehetőségeket, és hasznosíthassák a partnerségnek köszönhetően rendelkezésre álló szakértelmet. Az IAPP-programon belül nem támogathatóak az EURATOM-Szerződés hatálya alá tartozó kutatási területek.

Mire terjed ki a finanszírozás?

Sikeres pályázat esetén az IAPP az adott projekt munkaerőköltségének 100%-át finanszírozza. A támogatás 4 éven keresztül tarthat,

és az alábbi tevékenységekre nyújtható:

  • szakismeretek és tapasztalatok átadása az ipari és egyetemi partnerek alkalmazásában álló kutatók egy- vagy kétirányú cseréje révén;
  • a partnerségen kívülről érkező tapasztalt kutatók felvétele és a tudásátadásba, illetve a kutatóképzésbe való bevonása;
  • hálózatépítés, valamint workshopok és konferenciák szervezése a partnerintézmények kutatói, illetve külső kutatók bevonásával.

Az IAPP-program célja, hogy a kutatás terén erős stratégiai partnerkapcsolatok jöjjenek létre, melyek elősegítik a hosszú távú, célirányos szakértelem-átadást, valamint a kutatók mobilitását az üzleti és a nonprofit szféra között.

Ki dönt?

A pályázatokat nyílt verseny keretében, átlátható, független szakértői értékelés útján bírálják el. A kiválasztás a kiválóság alapján, egy sor előre meghatározott kritérium szerint történik.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatokat a pályázati kiírás megjelenését követően lehet benyújtani. A kiírások a Résztvevői portálon olvashatók, és a pályázatok is ezen keresztül nyújthatók be. Ezen oldal „Jelentkezzen most” pontja alatt találhatók a Marie Curie-fellépések alá tartozó jelenleg aktuális pályázati kiírásai, illetve hasznos tanácsok.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuális pályázati kiírások