Navigacijski put

Partnerstva i povezanost između industrije – Marie Curie akcije (IAPP)

Istraživači i poduzetnici moraju surađivati za svoje dobro i za dobro cijelog društva. Europskoj industriji potrebni su rezultati vašeg istraživanja kako bi se omogućilo uspješno natjecanje Europske unije na svjetskim tržištima, a vama su potrebna dodatna sredstva koja vam industrija može omogućiti.

Zbog toga se Marie Curie akcijama doprinosi izgradnji partnerstava i povezanosti između industrije i sveučilišta (IAPP). Time se omogućuje suradnja između istraživanja u javnom i privatnom sektoru. Partnerstva uključuju sveučilišta i poduzeća svih oblika i veličina.

IAPP-om se u prvom redu podupiru zajednički istraživački projekti kako bi se poboljšala razmjena vještina između gospodarskog i negospodarskog sektora.

Tko se može prijaviti?

Uvjete za IAPP ispunjavaju prijedlozi koji sadrže jedno sveučilište odnosno istraživački centar ili više njih i jedno poduzeće ili više njih. Pritom se potiče sudjelovanje malih i srednjih poduzeća (MSP). Stoga bi vam njihovo uključivanje u projekt moglo biti od prednosti.

Svi partneri predlažu zajednički projekt temeljen na programu suradnje. Partneri iz industrije moraju biti trgovački aktivni, odnosno riječ je o poduzećima koja najveći dio prihoda zarađuju natječući se na tržištu. No mogu biti uključeni i inkubatori, novoosnovana poduzeća (engl. start-up), izdvojena poduzeća (engl. spin-off), društva rizičnog kapitala itd.

Obvezna je i prekogranična suradnja. Valjani su samo prijedlozi programa za IAPP koje podnose partneri iz najmanje dvije države članice EU-a ili pak jedne države članice i jedne pridružene zemlje. Mogu sudjelovati i partneri iz trećih zemalja, no samo ako u partnerstvu sudjeluje propisani broj država članica EU-a odnosno pridruženih zemalja.

Koje se teme financiraju?

Dobrodošli su prijedlozi za IAPP iz svih područja znanstvenog i tehnološkog istraživanja od interesa za EU. Projekt treba promicati strateško istraživačko partnerstvo, koje može voditi sudionik iz industrije ili akademije. Njime se treba naglasiti i dugoročna suradnja. Osim toga, trebaju se u potpunosti iskoristiti vještine i sinergije koje partnerstvo omogućuje. No postoji izuzetak: nije moguće financirati istraživačka područja obuhvaćena Ugovorom o Euratomu.

Koji su troškovi pokriveni?

IAPP-om se za uspješne prijedloge projekata pokriva 100 % troškova rada. Odabrani projekti financiraju se 4 godine.

Ciljevi su potpore sljedeći:

  • razmjena znanja i iskustva dvosmjernom ili jednosmjernom razmjenom istraživačkog osoblja između poslovnih i akademskih partnera
  • angažiranje iskusnih istraživača koji nisu dio partnerstva radi sudjelovanja u prijenosu znanja i/ili izobrazbi vlastitih istraživača
  • izgradnja mreža i organizacija radionica i konferencija za vanjske istraživače i istraživačko osoblje koje sudjeluje u partnerstvu.

Čvrsta strateška partnerstva glavni su cilj programa IAPP. Traže se mobilnost osoblja i dugoročna ciljana razmjena znanja između partnera iz javnih i privatnih sektora.

Tko odlučuje o dodjeli potpore?

Prijedlozi za potporu IAPP-om odabiru se javnim natječajem. Odabir se vrši na temelju ocjene izvrsnosti transparentnim i neovisnim pregledom koji vrše kolege stručnjaci (engl. peer review) prema prethodno određenim kriterijima.

Način prijave

Prijedlozi se šalju kao odgovor na poziv na podnošenje prijedloga. Na Portalu za sudionike možete pronaći otvorene natječaje i poslati prijedloge. Popis otvorenih natječaja za Marie Curie akcije i korisne savjete o prijavi možete pročitati i na ovom web-mjestu u odjeljku „Prijava”.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open calls