Navigatsioonitee

Tööstuse ja akadeemiliste ringkondade partnerlus ning koostöö (IAPP)

© ESRF

Teadus ja ettevõtlus peavad käima käsikäes. Nii nende endi kui ka ühiskonna hüvanguks. Selleks et olla maailmaturgudel konkurentsivõimeline, vajab Euroopa tööstus teie teadustöö vilju. Ning teie vajate täiendavaid vahendeid, millega tööstus saaks teid omakorda aidata.

Seepärast oleme Marie Curie meetmete raames asunud üles ehitama tööstuse ja akadeemiliste ringkondade partnerlust ning koostööd (IAPP). See soodustab avaliku ja erasektori koostööd. Partneriteks võivad olla nii ülikoolid kui ka mis tahes vormi või suurusega ettevõtted

Keskendudes ühistele teadusprojektidele, on IAPP eesmärk edendada oskuste vahetamist kaubanduslike ja mittekaubanduslike sektorite vahel.

Kes võivad taotleda?

Tööstuse ja akadeemiliste ringkondade partnerluse ning koostöö toetuste saamiseks peab teie taotlus hõlmama ühte või mitu ülikooli/teaduskeskust ning ühte või mitut ettevõtet. Ettevõtluse poole pealt julgustatakse eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) osalemist. Seega nende kaasamine võib teile kasuks tulla.

Kõik partnerid saavad kokku ja koostavad ühisel koostööprogrammil põhineva projektitaotluse. Tööstuspartnerid peavad tegutsema kaubanduslikel alustel. Teisiõnu peavad need olema ettevõtted, kes teenivad suurema osa oma käibest ja kasumist turul konkureerides. Kuid nendeks võivad samuti olla äriinkubaatorid, alustavad ettevõtted, tütarettevõtted, riskikapitalil põhinevad ettevõtted jne.

Järgmine tingimus on piiriülese koostöö olemasolu. IAPPi projektitaotluses peavad osalema partnerid vähemalt kahest erinevast ELi liikmesriigist või vähemalt ühest liikmesriigist ja ühest assotsieerunud riigist. Ka kolmandatest riikidest pärit partnerid võivad projektis osaleda, kuid seda ainult juhul, kui partnerluses osaleb nõutud arvul ELi liikmesriikide või assotsieerunud riikide esindajaid.

Milliseid valdkondi rahastatakse?

IAPP töörühm ootab taotlusi kõigist teadus- ja tehnoloogiauuringute valdkondadest ELis. Teie projekt peaks edendama strateegiliste teadusuuringute partnerlust, mida võib koordineerida kas tööstusala või akadeemiline osapool.

Samuti peaks see olema suunatud pikaajalisele koostööle. Partnerluses tuleks täiel määral ära kasutada selles osalevate poolte oskusi ja nendevahelist sünergiat. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad ei kuulu rahastamisele kõnealuse stipendiumprogrammi raames.

Millist tegevust rahastatakse?

Edukate IAPPi projektitaotluste tööjõukulud rahastatakse 100 % ulatuses. Kui teie projekti taotlemine on edukas, rahastatakse seda 4 aasta jooksul.

Toetust antakse järgmistel eesmärkidel:

  • oskusteabe ja kogemuste vahetamiseks kahe- või ühesuunaliste teadustöötajate lähetamise kaudu tööstusala ja akadeemiliste partnerite vahel;
  • kogemustega teadlaste värbamiseks väljaspoolt partnerlust, teadmiste ülekandmiseks ja/või teadlaste koolitamiseks;
  • võrgustike loomiseks, seminarideks ja konverentsideks, millesse kaasatakse teadlasi nii väljastpoolt kui ka partnerite endi teadustöötajaid.

Tugeva strateegilise partnerluse loomine ongi IAPPi programmi eesmärk. Selle eesmärk on pikaajaline, sihipärane teadmiste vahetamine ja teadustöötajate liikuvus avalik-õiguslike ja erasektori partnerite vahel.

Kes otsustab?

IAPPi saajad valitakse välja avalikul konkursil. Valik tehakse läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnagu alusel, mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide täitmisel.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed