Sti

Partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske verden (IAPP)

© ESRF

Forskning og erhvervsliv skal gå hånd i hånd. Til deres eget bedste og til gavn for hele samfundet. Erhvervslivet i Europa har brug for forskningsresultater for at kunne konkurrere på verdensmarkederne. Og forskningen har brug for de ekstra ressourcer, som erhvervslivet kan tilføre.

Derfor har vi skræddersyet en særlig Marie Curie-aktion, som fokuserer på partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske verden. De fremmer samarbejde mellem offentlig og privat forskning. Partnere omfatter universiteter og virksomheder af alle typer og størrelser.

Partnerskaberne tager udgangspunkt i fælles forskningsprojekter med det formål at fremme udvekslingen af knowhow mellem de kommercielle og ikke-kommercielle sektorer.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning til IAPP-støtte skal dit forslag indbefatte et eller flere universiteter/forskningscentre og en eller flere virksomheder. Vi opfordrer særligt små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til at deltage. Det kan derfor tælle til din fordel, hvis der er SMV'er med i projektet.

Partnerne går sammen og foreslår et projekt, der tager udgangspunkt i et fælles samarbejdsprogram. Erhvervspartnere skal drive kommerciel virksomhed. Med andre ord skal det være virksomheder, der primært tjener penge ved at konkurrere på markedet. Der kan dog godt være tale om virksomhedskuvøser, nyetablerede virksomheder, spin-off-virksomheder, ventureselskaber osv.

Der stilles også krav om grænseoverskridende samarbejde. En projektansøgning om IAPP-støtte skal involvere partnere fra mindst to forskellige EU-lande - eller ét medlemsland og ét associeret land. Partnere fra andre lande kan også deltage, men kun, hvis der samtidig indgår et tilstrækkeligt antal partnere fra EU-lande eller associerede lande i det pågældende partnerskab.

Hvilke emner kan finansieres?

Ansøgninger fra alle videnskabelige og teknologiske forskningsområder af interesse for EU kan komme i betragtning til IAPP-støtte. Projektet bør fremme et strategisk forskningspartnerskab, som kan koordineres af enten en industriel eller akademisk deltager.

Det bør også lægge vægt på et langsigtet samarbejde. Desuden skal projektet tilstræbe fuldt ud at udnytte de kompetencer og synergier, som partnerskaber giver mulighed for. Der er dog et enkelt område, som ikke kan finansieres, nemlig forskning, som omfattes af Euratomtraktaten.

Hvad dækker finansieringen?

De udvalgte IAPP-projektforslag får personaleomkostningerne finansieret fuldt ud. Hvis dit projekt udvælges, får du støtte i 4 år.

Støtten skal gå til:

  • udveksling af knowhow og erfaring gennem ensidig eller gensidig udstationering af forskerpersonale mellem industrielle og akademiske partnere
  • rekruttering af erfarne forskere udefra med henblik på formidling af viden og/eller uddannelse af partnerskabets forskere
  • netværksarbejde, workshopper og konferencer med deltagelse af eksterne forskere såvel som partnernes eget forskningspersonale.

Solide strategiske partnerskaber er kernen i IAPP-programmet. Det drejer sig om langsigtet, målrettet vidensdeling og udveksling af personale mellem partnere i den offentlige og den private sektor.

Hvem bestemmer?

De bedste ansøgninger om rejsestipendier udvælges i åben konkurrence. Evalueringen foretages af uafhængige eksperter på upartisk vis. På grundlag af en række forud fastsatte kriterier udvælges de bedste ansøgninger.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen indgives ved at svare på en indkaldelse af forslag. Indkaldelser kan findes, og forslag indsendes via Deltagerportalen. Du kan finde en oversigt over åbne indkaldelser til Marie Curie-aktioner og gode råd under afsnittet "Ansøg nu" på dette websted.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Åbne indkaldelser