Sökväg

Samfinansiering av regionala, nationella och internationella program (Cofund)

© European Union

Rörlighet över gränserna öppnar nya horisonter för forskare.

Samfinansieringsbidragen ska uppmuntra forskare att flytta utomlands genom att bidra till finansieringen av pågående eller nya regionala eller nationella stipendieprogram för forskarutbildning och karriärutveckling. Bidragen kan också användas för att stödja och stärka pågående och nya internationella program.

Vem kan ansöka?

Cofund-bidrag kan sökas av offentliga eller privata organ med ansvar för att finansiera och förvalta stipendier eller program för forskarutbildning. Det kan röra sig om ministerier, forskningsakademier eller liknande internationella organisationer eller andra organ med ett offentligt uppdrag, t.ex. universitet.

Vilka ämnen kommer i fråga?

Alla forskningsområden och all forskarutbildning kommer i fråga för Cofund-bidrag, förutsatt att förslaget också omfattar rörlighet över gränserna. Cofund-program kan omfatta några eller alla forskningsområden eller begränsas till ett specifikt område. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

Organ som söker Cofund-bidrag måste lägga fram fleråriga förslag till de specifika stipendier/program för forskarutbildning som ska samfinansieras. Programmen ska rikta sig till erfarna forskare och måste omfatta minst en åtgärd som innebär rörlighet över gränserna, exempelvis genom utbyte av forskare mellan länder eller genom återintegrering av återvändande forskare i Europa. EU betalar 40 procent av de stödberättigade programmens stipendiekostnader, dock högst 10 miljoner euro per organisation och ansökningsomgång. Bidraget betalas ut i 24–60 månader.

Vem bestämmer?

Cofund-förslagen väljs ut genom en öppen och oberoende expertutvärdering, där man särskilt tittar på hur organet väljer stipendiater. Förfarandets kvalitet bedöms bland annat med hjälp av följande kriterier: öppenhet och likabehandling av sökande, expertutvärderingens kvalitet, förvaltningskapacitet, ansökningsförfarandets användarvänlighet och programmets nytta för de deltagande forskarnas karriärutveckling.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar