Navigacijska pot

Sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov (COFUND)

© European Union

Raziskovalcem se s transnacionalno mobilnostjo in sodelovanjem odpirajo novi pogledi.

Program Marie Curie želi spodbuditi sodelovanje raziskovalcev v projektih zunaj njihove domovine, zato sofinancira tekoče in nove regionalne in nacionalne podoktorske programe za izobraževanje in poklicni razvoj raziskovalcev. S sredstvi COFUND sofinanciramo tudi tekoče in nove mednarodne programe.

Kandidati

Za sredstva COFUND lahko zaprosijo javne in zasebne organizacije, ki financirajo in vodijo programe podoktorskih štipendij in izobraževanja za raziskovalce, denimo ministrstva, raziskovalne ustanove in agencije, mednarodne organizacije in druge organizacije v javnem interesu, denimo univerze.

Raziskovalna področja

Vloge za sofinanciranje COFUND sprejemamo za vsa področja raziskovalnega dela in izobraževanja, pod pogojem, da vključujejo čezmejno mobilnost. Projekti COFUND lahko obsegajo več ali vsa področja raziskav ali eno specifično področje. Izvzeta so le področja raziskav iz pogodbe EURATOM.

Namen sofinanciranja

S sredstvi COFUND sofinanciramo večletne podoktorske štipendije oziroma programe izobraževanja. Štipendije in programi so namenjeni izkušenim raziskovalcem in vključujejo vsaj eno obliko transnacionalne mobilnosti, denimo odhod raziskovalcev v tujino ali prihod raziskovalcev iz tujine oziroma ponovno poklicno vključitev raziskovalcev v Evropi. Izbrani programi prejmejo sredstva v višini 40 % stroškov štipendiranja, pri čemer znaša prispevek EU posamezni organizaciji v posameznem razpisu največ 10 milijonov evrov. Izbrane programe sofinanciramo od dveh do pet let.

Izbor

Izbirni postopek za sredstva COFUND poteka s pregledno in neodvisno strokovno oceno. Pri tem upoštevamo naslednje kriterije: kakovost izbora kandidatov za podoktorske štipendije, tj. preglednost in enakopravnost pri obravnavanju kandidatov, kakovost strokovne ocene, vodenje programa, enostavnost prijavnega postopka in koristnost programa za poklicni razvoj raziskovalcev.

Prijava

Predlogi za projekte se pošljejo po objavi razpisa za zbiranje predlogov. Razpisi so objavljeni na Uporabniškem portalu , prek katerega se pošiljajo tudi predlogi za projekte. Seznam odprtih razpisov v zvezi z dejavnostmi Marie Curie in koristne informacije boste našli v rubriki „Prijavite se“ na tem spletišču.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Odprti razpisi