Cale de navigare

Cofinanţarea programelor regionale, naţionale şi internaţionale (COFUND)

© European Union

Mobilitatea transnaţională deschide noi orizonturi pentru cercetători.

Pentru a încuraja circulaţia acestora peste graniţe, Acţiunile Marie Curie oferă finanţare suplimentară pentru programe regionale şi naţionale de burse care sunt fie noi, fie în curs de derulare, şi care au ca obiectiv activităţile de formare în domeniul cercetării şi de dezvoltare a carierei. De asemenea, schema COFUND poate sprijini şi consolida programe internaţionale noi sau deja existente.

Cine se poate înscrie?

Solicitanţii COFUND trebuie să fie organisme publice sau private responsabile cu finanţarea şi gestionarea burselor sau a programelor de formare în domeniul cercetării. Poate fi vorba despre ministere, institute de cercetări sau agenţii, organizaţii internaţionale, dar şi despre alte organisme similare cu misiune publică, cum ar fi universităţile.

Ce teme pot beneficia de finanţare?

Toate domeniile de cercetare şi activităţile de formare în domeniul cercetării sunt eligibile pentru finanţare COFUND, cu condiţia să includă un element de mobilitate transfrontalieră. Programele COFUND pot acoperi mai multe domenii de cercetare sau se pot limita la un singur domeniu. Cu o excepţie, însă: nu pot fi finanţate acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM.

Ce se finanţează?

Participanţii la COFUND depun propuneri multi-anuale de cofinanţare pentru anumite burse/programe de formare în domeniul cercetării. Aceste programe trebuie să fie deschise participării cercetătorilor cu experienţă şi să includă cel puţin o formă de mobilitate transnaţională, cum ar fi mobilitatea cercetătorilor care vin în şi pleacă din UE sau o acţiune de reintegrare a acestora pe piaţa europeană a muncii din domeniu. Programele eligibile primesc cofinanţare pentru 40% din costurile aferente burselor, contribuţia maximă a UE pentru o organizaţie pe cerere de propuneri fiind de 10 milioane de euro. Programele selecţionate vor fi cofinanţate pe o perioadă de 24-60 de luni.

Cine decide?

Propunerile COFUND sunt selecţionate printr-o examinare inter pares transparentă şi independentă. Printre criteriile de evaluare se numără: accentul pus pe calitatea procesului de evaluare a aplicanţilor, în special privind respectarea transparenţei şi a egalităţii de şanse, calitatea examinării inter pares, capacitatea de gestionare, gradul de accesibilitate al procesului de înscriere şi avantajele programului pentru dezvoltarea carierei cercetătorilor participanţi.

Cum vă puteţi înscrie?

Propunerile se vor depune în urma unei cereri de propuneri. Puteţi găsi cererile de propuneri şi puteţi trimite propunerile prin intermediul Portalului pentru participanţi . Puteţi găsi o listă a cererilor deschise de propuneri din cadrul Acţiunilor Marie Curie, precum şi sfaturi utile, la secţiunea „Înscrieţi-vă acum” a acestui site.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Cereri deschise