Kruimelpad

CO-FUNDing of regional, national and international programmes (COFUND)

© European Union

Werken in het buitenland verruimt de horizon voor onderzoekers.

Om dit aan te moedigen, bieden de Marie Curie-acties extra geld voor bestaande of nieuwe regionale en nationale programma's met beurzen voor onderzoeksopleidingen en loopbaanontwikkeling. Deze COFUND-regeling kan ook bestaande en nieuwe internationale programma's steunen en versterken.

Komt u hiervoor in aanmerking?

U kunt een aanvraag voor COFUND-steun indienen namens een openbare of particuliere organisatie die beurzen en programma's voor onderzoeksopleidingen financiert en beheert, zoals een ministerie, onderzoekinstelling, internationale organisatie of een ander orgaan van openbaar nut, bijvoorbeeld een universiteit.

Welke onderzoeksterreinen komen voor cofinanciering in aanmerking?

Wetenschappelijk onderzoek of een onderzoeksopleiding op een willekeurig gebied komen in aanmerking voor een COFUND-toelage, als er ten minste sprake is van grensoverschrijdende mobiliteit. COFUND-programma's kunnen betrekking hebben op diverse of alle onderzoekterreinen of zich tot een specifiek gebied beperken. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag vallen, wordt geen steun verleend.

Wat houdt de financiering in?

Deelnemers aan COFUND moeten een verzoek om cofinanciering indienen voor concrete meerjarige voorstellen voor specifieke beurzen of onderzoeksopleidingsprogramma's. Bij deze programma's, die moeten openstaan voor ervaren onderzoekers, moet sprake zijn van minstens één vorm van grensoverschrijdende mobiliteit, zoals de komst van onderzoekers uit het buitenland, het uitzenden van onderzoekers naar het buitenland of maatregelen om onderzoekers weer te integreren in onderzoeksactiviteiten in Europa. De geselecteerde programma's worden voor 40% door de EU gefinancierd, met een maximum van 10 miljoen euro per organisatie per uitnodiging. De looptijd van de financiering bedraagt 24 tot 60 maanden.

Wie beslist er?

Voorstellen voor COFUND worden geselecteerd via een transparante, onafhankelijke peer review. Dat gebeurt aan de hand van onder meer de volgende criteria: de nadruk op transparantie en gelijke kansen bij de procedure voor het selecteren van beurskandidaten, de kwaliteit van de peer review, de managementcapaciteit, de gebruiksvriendelijkheid van de aanvraagprocedure en de voordelen voor de loopbaanplannen van de deelnemende onderzoekers.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen