Navigācijas ceļš

Reģionu, valstu un starptautisko programmu līdzfinansējums (COFUND)

© European Union

Starptautiskā mobilitāte zinātniekiem paver jaunas izredzes.

Lai paplašinātu viņu iespējas strādāt ārvalstīs, Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi piedāvā finansējumu, kas papildina pašreizējās vai jaunās reģionu un valstu stipendiju programmas, kuras paredzētas zinātnieku mācību un karjeras atbalstīšanai. Šo COFUND shēmu arī var izmantot, lai papildinātu un atbalstītu pašreizējās un jaunās starptautiskās programmas.

Kas var pieteikties?

COFUND finansējumam var pieteikties valsts vai privātas organizācijas, kas finansē un pārvalda zinātnieku stipendijas vai mācību programmas. Tās var būt ministrijas, zinātnes akadēmijas vai aģentūras, starptautiskas organizācijas vai citas organizācijas, kuru misija ir kalpot sabiedrībai, piemēram, augstskolas.

Kādām tēmām var saņemt līdzfinansējumu?

Līdzfinansējumu COFUND var prasīt visām pētniecības jomām un visu veidu zinātnieku mācībām, ja vien tās ietver pārrobežu mobilitāti. COFUND programmas var aptvert vairākas vai visas pētniecības jomas vai arī var attiekties uz vienu īpašu jomu. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz kurām attiecas EURATOM līgums.

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

COFUND dalībnieki, lai saņemtu līdzfinansējumu, iesniedz daudzgadu priekšlikumus attiecībā uz īpašām zinātnieku stipendijām/zinātnieku mācību programmām. Šīs programmas ir jāparedz pieredzējušiem zinātniekiem, un tajās jāietver vismaz viena starptautiskās mobilitātes forma, piemēram, zinātnieku ienākošā vai izejošā mobilitāte vai pasākumi, lai viņus reintegrētu pētnieciskajā darbā Eiropā. Atbilstīgās programmas līdzfinansē 40 % apmērā no stipendiju izmaksām, turklāt ES ieguldījums nedrīkst pārsniegt 10 miljonus eiro vienai organizācijai un vienai programmai. Atlasītās programmas līdzfinansē 24 līdz 60 mēnešus.

Kurš lemj?

COFUND priekšlikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi atlasīs, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem. Uzmanību pievērsīs stipendiātu atlases un pieteikumu novērtēšanas procesa kvalitātei pārredzamības un vienādas attieksmes ziņā, administratīvās vadības kapacitātei, pieteikšanās procesa ērtumam un tam, cik nozīmīga ir attiecīgā programma to zinātnieku karjeras attīstībā, kuri piedalās.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi