Naršymo kelias

Bendras regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų finansavimas (COFUND)

© European Union

Tarptautinis judumas mokslo darbuotojams atveria naujus horizontus.

Siekiant skatinti šį judumą pagal programą „Marie Curie”, be vykdomų ir naujų regioninių bei nacionalinių stipendijų mokslo darbuotojų mokymui ir karjeros plėtrai programų, teikiamas papildomas finansavimas. Jis skiriamas pagal programą COFUND. Pagal ją taip pat gali būti remiamos vykdomos ir naujos tarptautinės programos.

Kas gali pretenduoti?

Paraiškas dėl programos COFUND gali teikti už stipendijų arba mokslo darbuotojų mokymo programų finansavimą ir valdymą atsakingos viešos arba privačios įstaigos. Tai gali būti ministerijos, mokslinių tyrimų akademijos arba įstaigos, tarptautinės organizacijos ir kitos įstaigos, kurių paskirtis – tarnauti visuomenei, pavyzdžiui, universitetai.

Kokių temų projektai gali būti bendrai finansuojami?

Pagal programą COFUND gali būti finansuojami bet kurios srities moksliniai tyrimai ir mokslo darbuotojų mokymas su sąlyga, kad jie susiję su tarpvalstybiniu judumu. Pagal programą COFUND gali būti finansuojamos kelioms ar visoms mokslinių tyrimų sritims arba tik vienai konkrečiai sričiai skirtos programos. Bet yra viena išimtis: Euratomo sutartimi reglamentuojamų mokslinių tyrimų sričių projektų finansuoti negalima.

Kas finansuojama?

Programos COFUND dalyviai pateikia kelerių metų konkrečių stipendijų arba mokslo darbuotojų mokymo programų pasiūlymus , kuriuos nori bendrai finansuoti. Šios programos turėtų būti skirtos patyrusiems mokslo darbuotojams ir jose būtinai turi būti numatytas tarptautinis judumas, pavyzdžiui: mokslo darbuotojų atvykimas, išvykimas arba jų reintegravimo į mokslinių tyrimų veiklą Europoje programa. Reikalavimus atitinkančios programos bendrai finansuojamos padengiant 40 % jų išlaidų stipendijoms. ES dalis viename konkurse organizacijai sudaro ne daugiau kaip 10 mln. eurų. Atrinktos programos bus bendrai finansuojamos 2–5 metus.

Kas priima sprendimą?

Norinčių dalyvauti programoje COFUND pasiūlymai atrenkami atliekant skaidrų nepriklausomą to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimą. Vertinimo kriterijai: daugiausia dėmesio skiriama stipendininkų atrankos vertinimo skaidrumui ir vienodų sąlygų užtikrinimui, to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimo kokybei, valdymo pajėgumams, paraiškų teikimo eigos paprastumui ir programos naudingumui, t. y. dalyvaujančių mokslo darbuotojų karjeros plėtrai.

Paraiškų teikimo tvarka?

Pasiūlymai teikiami paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimus rasite ir pasiūlymus galite teikti per dalyvio portalą. Kvietimų dalyvauti „Marie Curie“ programoje sąrašą ir naudingą informaciją rasite šios svetainės puslapyje „Pateikti paraišką“.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Vieši kvietimai teikti paraiškas