Navigacijski put

Sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa – Marie Curie akcije (COFUND)

Transnacionalna mobilnost istraživačima otvara nove horizonte.

U cilju poticanja prekogranične mobilnosti Marie Curie akcijama omogućuju se dodatna financijska sredstva za postojeće ili nove regionalne ili nacionalne programe stipendiranja istraživačke izobrazbe i razvoja karijere. Program COFUND namijenjen je i potpori postojećih ili novih međunarodnih programa.

Tko se može prijaviti?

Podnositelji prijave za COFUND moraju biti javna ili privatna tijela nadležna za financiranje programâ stipendiranja odnosno istraživačkih izobrazbi i upravljanje njima. To mogu biti ministarstva, istraživačke akademije ili agencije, međunarodne organizacije te ostala slična tijela koja pružaju javne usluge, kao što su sveučilišta.

Koje se teme sufinanciraju?

Sva područja istraživanja i istraživačke izobrazbe ispunjavaju uvjete za COFUND ako uključuju element prekogranične mobilnosti. Programi COFUND mogu obuhvaćati više istraživačkih područja ili sva područja ili pak mogu biti ograničeni na određene domene. No postoji izuzetak: nije moguće financirati istraživačka područja obuhvaćena Ugovorom o Euratomu.

Koji su troškovi pokriveni?

Sudionici programa COFUND podnose višegodišnje prijedloge za sufinanciranje određenih programa stipendiranja istraživačâ odnosno istraživačke izobrazbe. Ti programi moraju biti otvoreni iskusnim istraživačima i moraju obuhvaćati prekograničnu mobilnost, kao što su stipendije za istraživače koji dolaze na rad u Europsku uniju ili odlaze u treće zemlje i aktivnosti namijenjene njihovoj reintegraciji na europsko tržište rada u području istraživanja. Za programe koji zadovoljavaju uvjete sufinancira se 40 % troškova stipendije, a maksimalni udio EU-a za bilo koju organizaciju iznosi 10 milijuna eura po natječaju. Odabrani programi sufinancirat će se u razdoblju od 24 do 60 mjeseci.

Tko odlučuje o dodjeli potpore?

Prijedlozi za COFUND odabiru se transparentnim i neovisnim pregledom koji vrše kolege stručnjaci (engl. peer review). Kriteriji ocjenjivanja obuhvaćaju sljedeća pitanja: koliko se pozornosti obraća na kvalitetu postupka ocjenjivanja pri odabiru stipendista u pogledu transparentnosti i jednakog postupanja prema podnositeljima prijava; kakva je kvaliteta pregleda koji vrše kolege stručnjaci; kakva je sposobnost upravljanja; koliko je proces podnošenja prijave pristupačan za korisnike te koliki je učinak programa na razvoj karijere istraživača koji sudjeluju u njemu.

Način prijave

Prijedlozi se šalju kao odgovor na poziv na podnošenje prijedloga. Na Portalu za sudionike možete pronaći otvorene natječaje i poslati prijedloge. Popis otvorenih natječaja za Marie Curie akcije i korisne savjete o prijavi možete pročitati i na ovom web-mjestu u odjeljku „Prijava”.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open calls