Navigointipolku

Yhteisrahoitus alueellisille, kansallisille ja kansainvälisille ohjelmille (COFUND)

© European Union

Yhteistyö yli kansallisten rajojen avaa tutkijoille uusia mahdollisuuksia.

Marie Curie -toimilla halutaan edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja tarjota lisärahoitusta nykyisiin ja uusiin alueellisiin ja kansallisiin tutkijaohjelmiin. Marie Curie -toimiin kuuluvaa COFUND-rahoitusta (Cofunding of Regional, National and International Programmes) voi saada myös meneillään oleviin ja uusiin kansainvälisiin ohjelmiin.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

COFUND-rahoitusta voivat hakea julkiset tai yksityiset elimet, jotka vastaavat tutkimusapuraha- tai tutkijakoulutusohjelmien rahoituksesta ja hallinnosta. Ne voivat olla ministeriöitä, tiedeakatemioita tai tutkimusvirastoja, kansainvälisiä organisaatioita tai muita julkisia elimiä, kuten korkeakouluja.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

COFUND-rahoitusta voi hakea kaikkien tieteen- ja tutkijakoulutusalojen ohjelmiin, joissa tehdään yhteistyötä yli kansallisten rajojen. COFUND-ohjelmaan voi kuulua useampia tieteenaloja, tai siinä voidaan keskittyä vain yhteen erityisalaan. On huomattava, että Euratomin perustamissopimuksen kattamille tieteenaloille ei myönnetä rahoitusta.

Mitä rahoitus kattaa?

COFUND-yhteistyökumppanit toimittavat yhteisrahoitusta varten monivuotisen hakemuksen, joka koskee tiettyä tutkimusapurahaa tai tutkijakoulutusohjelmaa. Edellytyksenä on, että ohjelma on suunnattu kokeneille tutkijoille ja siihen kuuluu vähintään yhdenlaista kansainvälistä liikkuvuutta (esimerkiksi tutkijoiden vastaanottaminen tai lähettäminen tutkijavaihtoon tai paluu tutkimustyöhön Eurooppaan). EU-rahoituksen osuus yhteisrahoituksesta on 40 prosenttia ja enintään 10 miljoonaa euroa organisaatiota kohti kunkin ehdotuspyynnön osalta. Valitut ohjelmat saavat yhteisrahoitusta 2–5 vuoden ajan.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

Valintaprosessiin kuuluu avoin ja puolueeton vertaisarviointi.. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin: arviointiprosessin laadukkuus ja tutkijoiden valinnan avoimuus ja tasapuolisuus, vertaisarvioinnin laadukkuus, hallinnolliset valmiudet, hakumenettelyn yksinkertaisuus ja ohjelman hyödyllisyys siihen osallistuvien tutkijoiden urakehitykselle.

Kuinka hakemus tehdään?

Ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella.
Ehdotuspyynnöt ovat tällä sivustolla ja ehdotukset jätetään sinne: Participant portal. Avoimet Marie Curie –ehdotuspyynnöt ja muuta hyödyllistä tietoa on sivuston kohdassa “Hae nyt”.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avoimet ehdotuspyynnöt