Sökväg

Karriärintegreringsbidrag (CIG)

I och med att vår kunskapsbaserade ekonomi utvecklas och växer ser framstående forskare i andra delar av världen nu att det finns nya, lysande karriärmöjligheter i Europa.

Det är bra för både dem själva och Europa att de kommer hit. Men ibland behöver de lite hjälp med att klättra på den europeiska karriärstegen. Det är här karriärintegreringsbidragen (CIG) kommer in.

Vem kan ansöka?

För att kunna söka CIG-bidrag måste du vara en erfaren forskare från valfritt land och ha forskat på heltid i minst fyra år eller ha en doktorsexamen. Du måste ha ägnat dig aktivt åt forskning, men du får inte ha arbetat i ditt värdland i mer än ett år under de senaste tre åren. Du får inte ansöka om du redan tidigare har fått europeiska eller internationella återintegreringsbidrag (ERG respektive IRG) eller karriärintegreringsbidrag.

Vilka ämnen kommer i fråga?

Alla vetenskapliga och tekniska forskningsområden kommer i fråga för CIG-bidrag. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

Karriärintegreringsbidraget betalas ut som schablonbelopp för att täcka en del av projektets forskningskostnader i form av exempelvis lönekostnader för projektets forskare och övriga personal, resekostnader, förbrukningsvaror, patentkostnader och publikationskostnader. Bidraget täcker en period av 2–4 år och måste användas inom denna tid. Om ansökan beviljas, tecknar EU-kommissionen ett bidragsavtal med din värdorganisation i Europa. Värdorganisationen sluter sedan ett anställningskontrakt med dig (om du inte redan har ett) och åtar sig på så sätt att betala ut din lön och säkerställa din integrering åtminstone under bidragets löptid. Värdorganisationen måste vara ett universitet, forskningscentrum eller företag i ett EU-land eller ett associerat land.

Vem bestämmer?

CIG-förslagen bedöms i ett öppet ansökningsförfarande. Urvalet sker genom en öppen och oberoende expertutvärdering på grundval av kompetens och med hjälp av en rad förutbestämda kriterier.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar