Navigacijska pot

Štipendije za poklicno vključitev (CIG) – Dejavnosti Marie Curie

Ste vrhunski raziskovalec z akademskimi ali raziskovalnimi delovnimi izkušnjami? Bi želeli voditi svoj raziskovalni projekt v Evropi? Program štipendij za poklicno vključitev (CIG) ponuja poklicne priložnosti uveljavljenim raziskovalcem, ki ne glede na njihovo državljanstvo iščejo možnosti za financiranje raziskovalnih projektov in so se pripravljeni zaposliti v novih delovnih okoljih.

Kandidati

Za štipendije CIG lahko zaprosijo izkušeni raziskovalci iz katerekoli države na svetu, ki imajo najmanj štiri leta izkušenj z raziskovalnim delom (polni delovni čas) ali doktorat. V zadnjih treh letih so se morali aktivno ukvarjati z raziskavami, vendar v tem času niso smeli delati v državi organizacije gostiteljice dlje kot dvanajst mesecev. Niso še izkoristili ne evropske ne mednarodne štipendije za ponovno vključitev (ERG ali IRG) ne štipendije za poklicno vključitev (CIG).

Raziskovalna področja

Vloge za štipendijo CIG sprejemamo za vsa področja znanstvenih in tehnoloških raziskav. Izvzeta so le področja raziskav iz pogodbe EURATOM.

Namen štipendije

Štipendija za poklicno vključitev je pavšalni znesek, namenjen kritju stroškov raziskovalnega projekta, kamor sodijo plača raziskovalca in drugega osebja, ki dela na projektu, potni stroški, hrana, prijava patenta in objava publikacij. Štipendija traja dve do štiri leta in mora biti porabljena v tem času. Evropska komisija sklene sporazum o štipendiranju z organizacijo gostiteljico v Evropi. Organizacija gostiteljica nato z raziskovalcem sklene pogodbo o zaposlitvi (če je še ni), po kateri mu mora izplačevati plačo in zagotoviti vključitev v delovno okolje vsaj v času štipendije. Organizacija gostiteljica mora biti univerza, raziskovalna ustanova ali podjetje v državi EU ali pridruženi državi.

Izbor

Predloge za projekte CIG zbiramo z javnim razpisom. Izbirni postopek poteka s pregledno in neodvisno strokovno ocenoodličnosti na podlagi številnih vnaprej določenih meril.

Prijava

Predlogi za projekte se pošljejo po objavi razpisa za zbiranje predlogov. Razpisi so objavljeni na Uporabniškem portalu , prek katerega se pošiljajo tudi predlogi za projekte. Seznam odprtih razpisov v zvezi z dejavnostmi Marie Curie in koristne informacije boste našli v rubriki „Prijavite se“ na tem spletišču.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Odprti razpisi