Navigačný riadok

Granty na profesijnú integráciu (CIG) - Marie Curie Actions

Keďže sa naša znalostná ekonomika rozvíja a rastie, mnohí špičkoví výskumní pracovníci, ktorí pracovali v iných častiach sveta, vidia, že im Európa ponúka nové príležitosti.

Príchod vedeckých pracovníkov do Európy je dobrou správou pre náš kontinent. Niekedy však títo vedci potrebujú trocha pomoci, aby mohli odštartovať svoju kariéru. A práve túto pomoc im ponúkajú granty určené na profesijnú integráciu (Career Integration Grants, CIG).

Kto môže požiadať o grant?

Ak sa chcete uchádzať o grant na profesijnú integráciu, musíte byť výskumným pracovníkom z ktoréhokoľvek štátu na svete s minimálne 4-ročnou skúsenosťou výskumného pracovníka s plným pracovným úväzkom alebo s doktorandským titulom. Ďalšou podmienkou je, že ste sa v krajine vašej hostiteľskej organizácie aktívne podieľali na výskume počas maximálne 12 mesiacov za posledné tri roky. Vedeckí pracovníci, ktorým bol v minulosti poskytnutý poskytnutý grant na profesijnú integráciu, poprípade európsky alebo medzinárodný grant na opätovné začlenenie, sa o ďalší grant na profesijnú integráciu nemôžu uchádzať.

Aké témy môžu byť financované?

O granty na profesijnú integráciu sa môžu uchádzať výskumní pracovníci zo všetkých oblastí vedeckého a technologického výskumu. Existuje však jedna výnimka: oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.

Na čo sa financovanie vzťahuje?

Grant je paušálnou platbou, ktorá napomáha realizácii vášho projektu. Môžu sa z neho čiastočne pokryť napríklad mzdové náklady vedeckého pracovníka alebo iných zamestnancov projektu, cestovné náklady, spotrebný tovar, ako aj patentové a publikačné náklady. Grant sa vypláca počas 2 – 4 rokov, počas ktorých sa musí aj využiť. Ak vašu žiadosť schvália, Európska komisia vypracuje s vašou hostiteľskou organizáciou v Európe dohodu o grante. Hostiteľská organizácia s vami uzavrie novú pracovnú zmluvu (ak ešte neexistuje), pričom sa od nej očakáva, že vám bude vyplácať mzdu a zabezpečí vašu integráciu aspoň počas trvania grantu. Vaša hostiteľská organizácia musí byť univerzitou, výskumným ústavom alebo podnikom a musí sa nachádzať v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej krajine.

Kto rozhoduje o schválení grantu?

Výber grantov na profesijnú integráciu prebieha formou verejnej súťaže. Výber sa uskutočňuje prostredníctvom transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia žiadostí, ktoré sa zakladá na sérii vopred určených kvalitatívnych kritérií.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy