Kruimelpad

Career Integration Grant (CIG)

Onze kenniseconomie blijft groeien en daarom wordt het voor toponderzoekers die elders in de wereld hebben gewerkt steeds aantrekkelijker om terug te keren naar Europa.

Dat is een goede zet voor henzelf en tegelijk goed nieuws voor Europa. Soms kunnen ze echter wel wat hulp gebruiken om verder te klimmen op de Europese carrièreladder. De Marie Curie -loopbaanintegratietoelage (CIG) geeft hun een steuntje in de rug.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Als u als ervaren onderzoeker uit een willekeurig land ten minste 4 jaar full-time onderzoekservaring heeft of gepromoveerd bent, kunt u een CIG aanvragen. U moet wel actief aan onderzoek hebben deelgenomen en u mag in de laatste drie jaar niet meer dan twaalf maanden in het land van de gastorganisatie hebben gewerkt. Bovendien mag u niet eerder een European of International Reintegration Grand (ERG of IRG) of een loopbaanintegratietoelage (CIG) hebben ontvangen.

Welke onderzoeksterreinen komen voor steun in aanmerking?

Een voorstel voor een CIG kan betrekking hebben op een willekeurig gebied van wetenschappelijk of technologisch onderzoek. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag vallen, wordt geen steun verleend.

Wat houdt de financiering in?

De loopbaanintegratietoelage is een vast bedrag dat wordt toegekend als bijdrage in de onderzoekskosten. Het kan gaan om bijvoorbeeld loonkosten voor de onderzoeker of ander personeel betrokken bij het project, reiskosten, materiaal, octrooikosten en publicatiekosten. De toelage geldt voor een periode van 2 tot 4 jaar en moet binnen die periode zijn gebruikt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, sluit de Europese Commissie een subsidie-overeenkomst met uw gastorganisatie in Europa. Die laatste sluit op haar beurt met u een arbeidsovereenkomst (voor zover dat nog niet gebeurd is) op basis waarvan zij u een baan en een salaris voor ten minste de duur van de loopbaantoelage garandeert. De gastorganisatie moet een universiteit, onderzoekscentrum of bedrijf zijn in een EU-land of een geassocieerd land.

Wie beslist er?

Voorstellen voor een CIG worden geselecteerd in het kader van een openbare competitie. De selectie gebeurt door middel van transparante, onafhankelijke peer reviews. Alleen uitmuntende voorstellen die voldoen aan een reeks van tevoren bepaalde criteria kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen