Navigācijas ceļš

Profesionālās integrācijas stipendijas (CIG) - Marijas Kirī pasākumi

Vai esat pētnieks ar akadēmiskā darba pieredzi? Vai vēlaties veikt pētniecību Eiropā? CIG programma piedāvā karjeras iespējas pieredzējušiem pētniekiem no jebkuras valsts, kuri meklē finansējumu pētniecībai un ir gatavi darbam jaunā organizācijā.

Kas var pieteikties?

CIG stipendijai var pieteikties pieredzējuši zinātnieki no visas pasaules ar vismaz 4 gadu pilnas slodzes pētnieciskā darba pieredzi vai doktora grādu. Ir jābūt aktīva pētnieciskā darba pieredzei, tomēr ir svarīgi, lai jūs nebūtu strādājis valstī, kurā atrodas jūs uzņemošā organizācija, ilgāk par divpadsmit mēnešiem pēdējo triju gadu laikā. Ir arī prasība, lai jūs nekad agrāk nebūtu saņēmis ne Eiropas vai starptautisko reintegrācijas stipendiju (ERG vai IRG), ne profesionālās integrācijas stipendiju.

Kādām tēmām var saņemt finansējumu?

CIG pieteikumus aicināti iesniegt zinātnieki, kas darbojas jebkurā no zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības jomām. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz ko attiecas EURATOM līgums.

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

Profesionālās integrēšanās grants ir vienotas likmes summa jūsu pētniecības projekta izmaksu segšanai. Šos finanšu līdzekļus var izmantot, piemēram, lai daļēji segtu zinātnieka vai citu projektā nodarbināto darbinieku algas, transporta izdevumus, palīgmateriālu iegādi, patentu, kā arī publikāciju izmaksas. Finansējumu piešķir 2 līdz 4 gadiem, un šajā laikā tas ir jāizmanto. Ja granta pieteikums būs sekmīgs, Eiropas Komisija noslēgs granta līgumu ar jūs uzņemošo organizāciju Eiropā. Tad uzņemošā organizācija noslēgs ar jums darba līgumu (ja tāda vēl nebūs), saskaņā ar kuru tā maksās jums algu un gādās par jūsu integrēšanos vismaz laikposmā, kuram ir piešķirts grants. Jūs uzņemošajai organizācijai jābūt augstskolai, pētniecības centram vai uzņēmumam kādā ES dalībvalstī vai asociētajā valstī.

Kurš lemj?

CIG pieteikumus atlasa atklātā konkursā. Komisija pieteikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi novērtēs, pamatojoties uz vairākiem iepriekš definētiem kritēriju kopumiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi