Naršymo kelias

Subsidijos profesiniam integravimui (CIG)

Vystantis ir augant mūsų žiniomis grindžiamai ekonomikai, aukščiausio lygio mokslininkai, kurie dirbo kitose pasaulio šalyse, dabar turi puikių naujų karjeros perspektyvų Europoje.

Šis judėjimas naudingas tiek patiems mokslo darbuotojams, tiek Europai. Tačiau norintiems kopti karjeros laiptais Europoje mokslo darbuotojams kartais reikia pagalbos. Būtent tam skirtos programos „Marie Curie" subsidijos profesiniam integravimui (CIG).

Kas gali pretenduoti?

Prašyti CIG turi teisę bet kurios pasaulio šalies mokslininkai, turintys ne mažesnę kaip 4 metų mokslinių tyrimų srities darbo visu etatu patirtį arba daktaro laipsnį. Kandidatai turi būti aktyviai dirbę mokslinių tyrimų srityje, bet negali per paskutiniuosius trejus metus daugiau kaip 12 mėnesių būti dirbę juos priimančiosios organizacijos šalyje. Be to, kandidatai negali būti naudojęsi Europos arba tarptautinėmis reintegracijos dotacijomis (ERG ir IRG) ar subsidijomis profesiniam integravimui.

Kokių temų projektai gali būti finansuojami?

CIG gali būti finansuojami visų mokslinių tyrimų ir technologijų sričių, išskyrus Euratomo sutartimi reglamentuojamas mokslinių tyrimų sritis, pasiūlymai.

Kas finansuojama?

Subsidija profesiniam integravimui yra nustatyto dydžio išmoka, skirta jūsų mokslinio tyrimo išlaidoms, pavyzdžiui, skirtoms mokslininko arba kito projektą vykdančio darbuotojo darbo užmokesčiui, vartojimo reikmenims, kelionės, patentų ir publikavimo išlaidoms, padengti. Subsidija bus skiriama 2–4 metams ir per šį laikotarpį ją būtina panaudoti. Jeigu bus nuspręsta patenkinti jūsų prašymą, Europos Komisija su Europoje jus priimančia organizacija sudarys subsidijos susitarimą. Tada priimančioji organizacija jums pateiks darbo sutartį (jei ji dar nesudaryta), pagal kurią jums turi būti mokamas darbo užmokestis ir užtikrinama jūsų integracija bent tuo laikotarpiu, kuriam suteikta subsidija. Jus priimanti organizacija turi būti ES valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje esantis universitetas, mokslinių tyrimų centras arba įmonė.

Kas priima sprendimą?

Pasiūlymai dėl CIG atrenkami rengiant viešus konkursus. Atranka vykdoma pagal tam tikrus nustatytus kriterijus atliekant kompetencija grindžiamą skaidrų, nepriklausomą to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimą.

Paraiškų teikimo tvarka?

Pasiūlymai teikiami paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimus rasite ir pasiūlymus galite teikti per dalyvio portalą. Kvietimų dalyvauti „Marie Curie“ programoje sąrašą ir naudingą informaciją rasite šios svetainės puslapyje „Pateikti paraišką“.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Vieši kvietimai teikti paraiškas