Navigointipolku

Apurahat työuran täydentämiseen (CIG) - Marie Curie Actions

Kun eurooppalainen osaamistalous kehittyy ja kasvaa, huippututkijoille, jotka ovat työskennelleet muualla maailmassa, avautuu uusia kiinnostavia uranäkymiä Euroopassa.

Työskentely Euroopassa hyödyttää niin tutkijoita itseään kuin Eurooppaa. Joissakin tapauksissa Eurooppaan siirtymiseen tarvitaan kuitenkin tukea. Tällaista tukea tarjoavat Marie Curie -toimiin kuuluvat CIG-apurahat (Career Integration Grants).

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

CIG-apurahaa voivat kansalaisuudesta riippumatta hakea kokeneet tutkijat, joilla on vähintään 4 vuoden kokemus kokopäiväisestä tutkimustyöstä tai tohtorin tutkinto. Apurahan edellytyksenä on, että hakija on osallistunut aktiivisesti tutkimustyöhön, mutta hän ei ole työskennellyt isäntäorganisaation kotimaassa yli 12:ta kuukautta kolmen viime vuoden aikana. Apurahaa ei myönnetä hakijalle, joka on aiemmin saanut uudelleenintegroitumisapurahan (ERG), Eurooppaan palaavien tutkijoiden apurahan (IRG) tai työuran täydennysapurahan (CIG).

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

CIG-apurahoja voivat hakea kaikkien tieteen- ja teknologianalojen edustajat. On kuitenkin huomattava, että Euratomin perustamissopimuksen kattamille tieteenaloille ei myönnetä rahoitusta.

Mitä rahoitus kattaa?

CIG-apuraha on tutkimuskuluihin myönnettävä kiinteämääräinen apuraha. Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi hankkeessa työskentelevän tutkijan tai muun henkilöstön palkat, matkakulut, kulutushyödykkeet, patenttimaksut ja julkaisukulut. Apurahakausi on 2–4 vuotta, ja apuraha on käytettävä sen aikana. Jos Euroopan komissio päättää myöntää tutkijalle CIG-apurahaa, se laatii avustussopimuksen tutkijaa Euroopassa isännöivän organisaation kanssa. Sen jälkeen isäntäorganisaatio laatii työsopimuksen (jos sellaista ei vielä ole), jonka perusteella se maksaa tutkijan palkan ja ottaa hänet työhön vähintään apurahakauden keston ajaksi. Isäntäorganisaation on oltava korkeakoulu, tutkimuskeskus tai yritys EU-maassa tai assosioituneessa maassa.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

CIG-apurahat myönnetään avoimen kilpailun perusteella. Ehdotusten paremmuusjärjestys määritellään avoimessa ja puolueettomassa vertaisarvioinnissa, jossa käytetään ennalta määrättyjä kriteerejä.

Kuinka hakemus tehdään?

Ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella.
Ehdotuspyynnöt ovat tällä sivustolla ja ehdotukset jätetään sinne: Participant portal. Avoimet Marie Curie –ehdotuspyynnöt ja muuta hyödyllistä tietoa on sivuston kohdassa “Hae nyt”.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avoimet ehdotuspyynnöt