Navigatsioonitee

Karjääri-integratsiooni toetus (CIG) - Marie Curie Actions

Kuna meie teadmistepõhine majandus areneb ja kasvab, näevad aastaid maailma erinevates jagudes töötanud tippteadlased nüüd Euroopas suurepäraseid karjäärivõimalusi.

Nende siiatulek on kasulik nii neile kui ka Euroopale. Kuid mõnikord vajavad nad väikest abi, et saada Euroopa karjääriredelile. Siinkohal on lahenduseks Marie Curie rahvusvahelised karjääri-integratsiooni toetused.

Kes võivad taotleda?

Karjääri-integratsiooni toetuse taotlejad peavad olema mis tahes riigi kogenud teadlased, kes omavad vähemalt 4-aastast täisajaga teadustöö kogemust või doktorikraadi. Te peate olema osalenud aktiivselt teadustöös, kuid te ei tohi olla töötanud teid vastuvõtva organisatsiooni asukohariigis viimase kolme aasta jooksul rohkem kui 12 kuud. Lisaks sellele ei tohi te olla varem seotud Euroopa või rahvusvahelise taasintegreerimistoetusega (ERG või IRG) ega ka karjääri-integratsiooni toetusega.

Milliseid valdkondi rahastatakse?

Karjääri-integratsiooni toetust võivad taotleda teadlased kõikidest teadusuuringute ja tehnoloogia valdkondadest. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad ei kuulu rahastamisele kõnealuse stipendiumprogrammi raames.

Millist tegevust rahastatakse?

Karjääri-integratisooni toetus on kindlasummaline hüvitis – panus teadustööga seotud kulude katmisse. See olla näiteks osa teadlase või muu projekti jaoks palgatud töötaja palgakulude, reisikulude, tarbekaupade, patendi- või avaldamiskulude katmisest. Toetus hõlmab ajavahemikku 2–4 aastat ning see tuleb asjaomase ajavahemiku jooksul ära kasutada. Kui toetuse saamiseks esitatud taotlus on edukas, sõlmib Euroopa Komisjon teid Euroopas võõrustava organisatsiooniga toetuslepingu. Seejärel annab vastuvõttev organisatsioon teile töölepingu (kui seda veel ei ole), mille alusel makstakse teile palka ning tagatakse teie integreerumine vähemalt toetuse kestuse jooksul. Teie vastuvõtjaorganisatioon peab olema kas ELi liikmesriigi või assotsieerunud riigi ülikool, teaduskeskus või ettevõte.

Kes otsustab?

Karjääri-integratsiooni toetuse saajad valitakse välja avalikul konkursil. Valik tehakse läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnagu alusel, mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide täitmisel.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed