Διαδρομή πλοήγησης

Υποτροφίες επαγγελματικής ολοκλήρωσης (CIG) - Marie Curie Actions

Καθώς η βασιζόμενη στη γνώση οικονομία μας αναπτύσσεται και διευρύνεται, οι ερευνητές ολκής που εργάζονται σε άλλα μέρη του πλανήτη βλέπουν να ανοίγονται προοπτικές νέας λαμπρής σταδιοδρομίας στην Ευρώπη.

Η επιστροφή τους είναι μια καλή απόφαση για τους ίδιους, αλλά και για την Ευρώπη. Μερικές φορές όμως χρειάζονται κάποια βοήθεια για να ξαναχτίσουν τη σταδιοδρομία τους στην Ευρώπη. Οι υποτροφίες επαγγελματικής ολοκλήρωσης Μαρία Κιουρί (CIG) έρχονται να καλύψουν αυτή την ανάγκη.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία CIG πρέπει να είναι έμπειροι ερευνητές από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, με τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης ή διδακτορικό. Πρέπει να ασχολούνται ενεργά με την έρευνα, αλλά δεν επιτρέπεται να έχουν εργαστεί στη χώρα του οργανισμού υποδοχής για περισσότερους από 12 μήνες τα τελευταία τρία χρόνια. Τέλος δεν επιτρέπεται να έχουν λάβει ποτέ κατά το παρελθόν ευρωπαϊκή ή διεθνή υποτροφία επανένταξης (ERG ή IRG) ούτε και υποτροφία επαγγελματικής ολοκλήρωσης.

Ποιοι τομείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Οι προτάσεις για CIG μπορεί να αφορούν όλους τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, με μία μόνο εξαίρεση: δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικοί τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη Ευρατόμ.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Η υποτροφία επαγγελματικής ολοκλήρωσης είναι μια κατ' αποκοπή συνεισφορά στο κόστος της έρευνάς σας. Μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει την κάλυψη των μισθών του ερευνητή ή άλλων ατόμων που απασχολούνται στο πρόγραμμα, εξόδων ταξιδιού, αναλώσιμων, εξόδων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύσεων. Η υποτροφία θα καλύπτει διάστημα 2 έως 4 ετών, εντός του οποίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αν η αίτησή σας για υποτροφία γίνει αποδεκτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνάψει συμφωνία υποτροφίας με τον οργανισμό υποδοχής στην Ευρώπη. Ο οργανισμός υποδοχής θα σας χορηγήσει σύμβαση απασχόλησης (αν δεν υπάρχει ήδη τέτοια σύμβαση), βάσει της οποίας θα καταβάλλεται ο μισθός σας και θα εξασφαλίζεται η ένταξή σας στον οργανισμό τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Ο οργανισμός υποδοχής σας πρέπει να είναι πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο ή επιχείρηση σε κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα.

Ποιος αποφασίζει;

Οι προτάσεις για το πρόγραμμα CIG επιλέγονται με γενικό διαγωνισμό. Η επιλογή γίνεται με διαφανή, ανεξάρτητη αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, με βάση αξιοκρατικά και εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια.

Πώς θα υποβάλλω αίτηση;

Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant portal). Κατάλογο των ανοικτών προκλήσεων Δράσεων Μαρία Κιουρί και χρήσιμες συμβουλές θα βρείτε στην ενότητα «Υποβάλετε αίτηση τώρα» αυτού του ιστότοπου.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Ανοικτές προσκλήσεις