Cesta

Profesní integrační granty (CIG) – Akce Marie Curie

Patříte ke zkušeným výzkumným pracovníkům a máte již za sebou různá akademická zaměstnání? Rádi byste prováděli výzkum v Evropě? Program profesních integračních grantů (CIG) nabízí špičkovým výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, kteří chtějí změnit instituci pro kterou pracují, možnost kariéry a financování výzkumu.

Kdo může o grant zažádat?

Uchazeči o CIG musí být zkušenými výzkumnými pracovníky z kterékoli země světa a musí mít alespoň 4letou řádnou praxi ve výzkumu nebo doktorát. Musí být aktivně zapojeni do výzkumu, ale v posledních třech letech nesměli pracovat v zemi, kde se nachází jejich hostitelská organizace, déle než jeden rok. Nesměli také nikdy v minulosti získat evropský ani mezinárodní reintegrační grant (ERG nebo IRG) a také žádný profesní integrační grant.

Jaký druh výzkumu má nárok získat grant?

Žádosti o CIG lze předkládat ze ze všech oblastí vědeckého a technologického výzkumu. Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM.

Jak lze grant využít?

Profesní integrační grant je paušálním příspěvkem na náklady na váš výzkum. Lze jej například použít jako plat výzkumného pracovníka nebo dalších zaměstnanců, kteří na projektu pracují, nebo na úhradu cestovních výdajů, diet, patentních poplatků či nákladů na vydávání publikací. Grant platí na dobu 2 až 4 let a musí být během této doby využit. Pokud bude vaše žádost o grant úspěšná, Evropská komise uzavře s vaší hostitelskou organizací v Evropě dohodu o vyplácení grantu. Hostitelská organizace pak s vámi uzavře pracovní smlouvu (pokud už ji nemáte), na jejímž základě vám bude vyplácet plat a zajistí vám vaše místo nejméně po dobu trvání grantu. Hostitelskou organizací musí být univerzita, výzkumné středisko či podnik v členském státě EU nebo v přidružené zemi.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o CIG se vybírají v otevřeném výběrovém řízení. Výběr probíhá prostřednictvím transparentního, nezávislého posudku, který k výběru nejlepších žádostí používá řadu předem stanovených kritérií.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otevřené výzvy