Навигационна пътека

Безвъзмездни средства за професионална интеграция (CIG)

Нашата икономика на знанието се развива и расте и изследователи на високо ниво, които работят в други части на света, виждат благоприятни нови перспективи за кариера в Европа.

Това е добра възможност за тях и добра новина за Европа. Понякога обаче те се нуждаят от малко помощ, за да продължат кариерата си в Европа. Безвъзмездните средства за професионална интеграция (CIG), част от дейностите „Мария Кюри“, имат за цел посрещане на тази нужда.

Кой може да кандидатства?

Кандидатите за CIG, трябва да са опитни изследователи без значение от коя страна с най-малко 4-годишен опит като изследователи на пълно работно време или с докторска степен. Трябва да сте се занимавали активно с научни изследвания, но не трябва да сте работили в страната на вашата организация домакин в продължение на повече от дванайсет месеца през последните три години. И накрая, не трябва да сте получавали европейски или международни безвъзмездни средства за реинтеграция (ERG или IRG) или стипендия за професионална интеграция.

Кои теми се финансират?

По дейност CIG се приемат предложения във всички области на научните и технологичните изследвания. Съществува обаче едно изключение – не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом.

Какво покрива финансирането?

Безвъзмездните средства за професионална интеграция представляват фиксирана сума за покриване на част от разходите по вашите изследвания. Например те могат да се използват за финансиране на разходи за заплати на изследователя или други служители, наети да работят по проекта, пътни разходи, консумативи, разходи по патентоване и разходи за публикации. Средствата се отпускат за срок от 2 до 4 години и трябва да бъдат използвани в рамките на този период. Ако вашата кандидатура бъде одобрена, Европейската комисия ще сключи споразумение за безвъзмездни средства с вашата организация домакин в Европа. След това домакинът трябва да сключи трудов договор с вас (ако такъв все още не е сключен), въз основа на който да плаща заплатата ви и да осигури интеграцията ви поне за периода, за който са отпуснати безвъзмездните средства. Вашата организация домакин трябва да е университет, научноизследователски център или предприятие в страна членка на ЕС или в асоциирана страна.

Кой решава?

Предложенията по CIG се подбират чрез открит конкурс. Подборът се осъществява чрез прозрачна и независима партньорска оценка, основана на най-добрите практики и набор от предварително определени критерии.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани