Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Jongeren en wetenschap
Graphic element Home
Graphic element De wetenschappers van morgen
Graphic element Hersenvlucht?
Graphic element De sociale dimensie
Graphic element Een initiatief voor wetenschappelijk onderwijs in Europa
Graphic element Succes erkennen
Graphic element Bezoeker van een andere wereld
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De wetenschappers van morgen

Hoewel niemand met een roeping geboren wordt, zijn er veel die hun roeping al zeer vroeg ontdekken. Albert Einstein was al gefascineerd door wetenschap toen hij als kind een kompas kreeg en zich afvroeg waarom de naald steeds in dezelfde richting wees. De passie van de jonge Einstein voor natuurkunde en wiskunde heeft onze visie op het heelal gewijzigd en leverde hem internationale roem op.

Een hele reeks andere legendarische wetenschappers hebben de manier waarop we de wereld waarnemen en de manier waarop wij ermee omgaan gewijzigd: Marie Curie heeft pionierswerk verricht met radium, Alexander Fleming heeft penicilline ontdekt en Alan Turing heeft de rekenmachine uitgevonden.

In Europa werden wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die de moderne samenleving diepgaand beïnvloed hebben. De computer, de auto, de radio, het internet, de televisie en de film zijn hier ontstaan. Vernieuwing is altijd de sleutel tot Europa’s succes geweest en zal dat ook blijven.

Europa huisvest momenteel de beste onderzoekscentra ter wereld en heeft een van de beste onderwijssystemen. De meeste wetenschappelijke diploma’s worden behaald in Europese scholen en universiteiten, die creativiteit, leergierigheid en zelfstandig denken hoog in het vaandel dragen.

Maar de wetenschap staat niet stil: om competitief en vernieuwend te blijven in wetenschappelijke disciplines die onze toekomst vormgeven, heeft Europa opeenvolgende generaties wetenschappers en onderzoekers nodig.

“Steun aan de jongste Europese wetenschappers is essentieel om de toekomst van het onderzoek te vrijwaren,” zei Philippe Busquin, Europees Commissaris voor Onderzoek “en er moet meer gedaan worden om de jongeren warm te maken voor een wetenschappelijke loopbaan en zo de professionele wetenschappers van de toekomst te worden.” 

Leergierige geesten

Door hun natuurlijke leergierigheid vinden jonge kinderen wetenschap leuk, maar hun belangstelling blijkt gaandeweg af te nemen, aldus een recent EU-onderzoek met als titel ‘Wetenschap op school en de toekomst van de Wetenschappelijke Cultuur’.

De bevindingen van dit rapport benadrukken de nood om het wetenschapsonderwijs nieuw leven in te blazen en zo beter tegemoet te komen aan de verwachtingen en noden van onze jongeren.
Wetenschappelijke studies moeten stimulerend werken en relevant zijn voor de moderne wereld waarin we leven.
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
De wetenschappers van morgen