Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Ungdomar och vetenskap
Graphic element Home
Graphic element Morgondagens vetenskapsmän
Graphic element Kunskapsflykt?
Graphic element Den sociala dimensionen
Graphic element Ett initiativ inom naturvetenskaplig utbildning för Europa
Graphic element Belöna framgång
Graphic element Besökare från en parallell värld
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Ett initiativ inom naturvetenskaplig utbildning för Europa

Ett av skälen till att ungdomar tappar intresset för naturvetenskap är det sätt på vilket det undervisas. Läroplanerna inom naturvetenskap tenderar att vara späckade med fakta som ungdomarna förväntas memorera.

Man måste lägga större vikt vid innehållet och praktiska tillämpningar, så att det blir mer relevant för både pojkars och flickors strävanden att lära sig naturvetenskap.

Europakommissionen kommer att lansera, inom åtgärdsplanen för vetenskap och teknik, ett initiativ omfattande hela Europa, i syfte att stärka skolornas undervisning inom naturvetenskap. Dessutom bör involverandet av professionella forskare förstärka länken mellan naturvetenskapliga studier och valet av vetenskapliga yrkesbanor. 

Kul för unga på vetenskapsveckan

Europeiska vetenskapsveckan är EU:s årliga vetenskapsfestival som för ut vetenskapen direkt till människor. Även om den inte är särskilt riktad till ungdomar, har de flesta aktiviteterna en klart ungdomlig prägel. Varje år lanseras en ny serie av aktiviteter. Dessa har varit oerhört framgångsrika för att stimulera ungdomars fantasi, få dem att engagera sig i praktisk vetenskap och ställa frågor som går på djupet.
  • Sci-Tech var ett av de arrangemang som riktades till skolbarn. Man använde underhållande “webbsändningar” efter förebild av tävlingsprogram på TV, som framhäver betydelsen av grundforskning i skapandet av de högteknologiska produkter som gör vår vardag rikare.
  • Sci-bus har använt en provocerande affischkampanj på stadsbussar i Europa för att få ungdomar att reflektera över vetenskapliga spörsmål.
  • De lyckliga vinnarna i Catch a Star fick tillfälle till stjärnskådning på det fantastiska European Southern Observatory i Chile.
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Ett initiativ inom naturvetenskaplig utbildning för Europa