Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Jongeren en wetenschap
Graphic element Home
Graphic element De wetenschappers van morgen
Graphic element Hersenvlucht?
Graphic element De sociale dimensie
Graphic element Een initiatief voor wetenschappelijk onderwijs in Europa
Graphic element Succes erkennen
Graphic element Bezoeker van een andere wereld
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De sociale dimensie

Wetenschap is meer dan alleen technologie. Het gebruik van wetenschappelijke kennis komt de hele samenleving ten goede dankzij vooruitgang in domeinen zoals geneeskunde, gezondheidszorg, voedselveiligheid en –kwaliteit, communicatie en milieu. De jongste jaren heeft de Unie haar inspanningen verdubbeld om Wetenschap en Technologie te promoten en om een nauwere band te scheppen tussen de wetenschap en de samenleving.

In maart 2000 zijn de Europese leiders het er in Lissabon over eens geworden om samen te werken en van Europa tegen 2010 de sterkste kenniseconomie ter wereld te maken, met meer en betere jobs en meer maatschappelijke cohesie.

Het kernelement van de in Lissabon overeengekomen strategie is de ontwikkeling van een Europese Onderzoeksruimte (European Research Area (ERA). Het Zesde Kaderprogramma is een voorbereiding op de ERA en voert bovendien een actieplan om een hechtere band te creëren tussen wetenschap en maatschappij.

Andere specifieke acties zijn bedoeld om de belangstelling van jongeren voor wetenschap aan te wakkeren. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks door de Europese Commissie een wedstrijd georganiseerd voor jonge wetenschappers uit heel Europa, met als doel wetenschappelijke vernieuwing aan te moedigen en te belonen. De jaarlijkse Europese Week van de Wetenschap betrekt met veel succes jongeren bij een brede waaier van activiteiten die de prettige aspecten van wetenschap in de verf zetten en de creativiteit en het belang ervan benadrukken.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7