Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Jongeren en wetenschap
Graphic element Home
Graphic element De wetenschappers van morgen
Graphic element Hersenvlucht?
Graphic element De sociale dimensie
Graphic element Een initiatief voor wetenschappelijk onderwijs in Europa
Graphic element Succes erkennen
Graphic element Bezoeker van een andere wereld
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Hersenvlucht?

In de Europese Unie, de grootste ‘hersenfabriek’ ter wereld, worden er nog steeds meer diploma’s behaald in wetenschappelijke en technologische richtingen dan in de Verenigde Staten en Japan, zowel in absolute cijfers als per inwoner.

Hoewel recente cijfers aantonen dat 71% van de 18-jarigen in de lidstaten een opleiding volgt, blijkt dat het aantal jonge Europeanen die kiezen voor wetenschappelijke studies de jongste jaren is gedaald, net op een moment dat Europa zijn wetenschappelijke en technologische capaciteit moet verhogen.

Het huidige tekort aan docenten in wetenschappelijke richtingen zal in de toekomst wellicht problemen opleveren wanneer pensioengerechtigde academici zullen moeten worden vervangen. Bovendien zijn er in Europa in vergelijking met de grootste concurrenten minder afgestudeerden die het tot onderzoeker schoppen. De Europese Unie stelt namelijk maar 5 op 1000 werknemers tewerk als onderzoeker, terwijl er dat in de VS 8 en in Japan 9 zijn.

Deze trend in tewerkstelling mag zich niet voortzetten als Europa zijn toekomstige welvaart wil vrijwaren en de levenskwaliteit van alle burgers wil blijven verbeteren.

Om meer jongeren tot wetenschappelijke richtingen aan te trekken, is het eerst en vooral belangrijk te begrijpen wat hen momenteel ontmoedigt.

Volgens een Eurobarometer-onderzoek, het EU-instrument om de publieke opinie te analyseren, hebben jonge Europeanen, net als de oudere generaties, een algemeen positief beeld van wetenschap en technologie.

Om de dalende belangstelling voor wetenschappelijke studies te verklaren, halen jongeren de volgende redenen aan: de manier waarop wetenschap onderwezen wordt op school, de complexiteit van de vakken, en tenslotte een tekort aan aantrekkelijke carrièreperspectieven.

De publieke opinie is bezorgd over deze situatie en de meerderheid van de ondervraagde EU-burgers verwacht van de overheid maatregelen om hier iets aan te doen. 

De kennisparadox

De moderne economie wordt steeds afhankelijker van het gebruik van wetenschappelijke knowhow en nieuwe technologieën. Bovendien gaat de verandering steeds sneller. Uit schrik dat Europa achterop zou raken, hebben de Europese leiders zich ertoe geëngageerd om van Europa tegen 2010 de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te maken.

Op een moment dat Europa nood heeft aan meer wetenschappers en onderzoekers om de toekomstige groei aan te kunnen, kiezen evenwel almaar meer jongeren voor een andere richting.
“Wij bevinden ons momenteel in een paradoxale situatie. Terwijl wetenschap en technologie een cruciale rol spelen in de hedendaagse wereldeconomie, keren jongeren wetenschappelijke richtingen de rug toe”, zegt Philippe Busquin, Europees Commissaris voor Onderzoek. “Wij moeten proberen de oorsprong van deze trend te achterhalen en om te keren.”
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Hersenvlucht?