Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Nuoret ja tiede
Graphic element Home
Graphic element Tulevaisuuden tutkijat
Graphic element Aivovientiä?
Graphic element Sosiaalinen ulottuvuus
Graphic element Eurooppaa koskeva tiedekoulutusaloite
Graphic element Saavutusten palkitseminen
Graphic element Vierailija rinnakkaismaailmasta
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Aivovientiä?

EU on maailman suurin “aivotehdas”. Euroopasta valmistuu yhä enemmän tieteen ja tekniikan alan tutkinnon suorittaneita kuin Yhdysvalloista tai Japanista sekä absoluuttisesti että henkeä kohti laskettuna.

Vaikka tuoreiden tutkimustulosten mukaan 71 prosenttia jäsenvaltioiden 18-vuotiaista on koulutuksen piirissä, tiedealalla opiskelevien nuorten eurooppalaisten määrä on laskenut viime vuosina nimenomaan hetkellä, jolloin Euroopan olisi lisättävä tieteen ja tekniikan voimavarojaan.

Tilannetta pahentaa vielä se, että Euroopan yliopistoissa ei ole riittävästi tiedealan opettajia, jotka jatkaisivat eläkkeelle jäävien akateemikkojen työtä. Lisäksi entistä harvemmat tieteen ja tekniikan alan opiskelijat valmistuvat tutkijoiksi verrattuna Euroopan pahimpiin kilpailijoihin. Tosiasiassa unionin työntekijöistä vain viisi tuhannesta on tutkijoita, kun Yhdysvalloissa heitä on kahdeksan tuhannesta ja Japanissa yhdeksän tuhannesta.

Tällainen työllisyyssuuntaus ei voi jatkua, jos Eurooppa haluaa taata tulevan vaurautensa ja parantaa edelleen kaikkien kansalaistensa elämänlaatua.

Ensimmäinen askel nuorten houkuttelemiseksi tieteen ja tekniikan uralle on selvittää, mikä nuoria vieroittaa tieteestä.

EU:n yleistä mielipidettä mittaavien eurobarometritutkimusten mukaan nykyajan nuorilla eurooppalaisilla on yleensä myönteinen kuva tieteestä ja tekniikasta verrattuna aikaisempiin sukupolviin.

Nuoret toteavatkin, että kiinnostuksen lopahtaminen tiedeopintoihin johtuu siitä tavasta, jolla tiedettä opetetaan kouluissa, tiedeaineiden monimutkaisuudesta ja houkuttelevien uranäkymien selkeästä puutteesta. Kansalaiset ovat huolestuneita tästä tilanteesta, ja suurin osa eurobarometritutkimuksiin osallistuneista unionin kansalaisista odottaa, että viranomaiset ryhtyvät toimiin tilanteen korjaamiseksi. 

Tiedon paradoksi

Modernit taloudet ovat yhä enemmän riippuvaisia tieteellisen tietotaidon ja huipputekniikoiden käytöstä – ja muutosvauhti vain kiihtyy.
Euroopan unioni (EU) on huolestunut siitä, että Eurooppa on jäämässä jälkeen.
Johtajamme ovatkin sitoutuneet tekemään Euroopasta maailman kilpailukykyisimmän osaamistalouden vuoteen 2010 mennessä.
Kuitenkin hetkellä, jolloin Eurooppa tarvitsee nykyistä enemmän tutkijoita kärkiaseman saavuttamiseksi tulevaisuudessa, yhä useammat nuoret valitsevat jonkin muun uran.
“Tilanne on nykyisin ristiriitainen. Vaikka tieteellä ja tekniikalla on avainasema nykypäivän maailmanlaajuisessa taloudessa, nuoret eivät ole kiinnostuneita tiedeaineista”, huomauttaa tutkimuksesta vastaava Euroopan komission jäsen Philippe Busquin.
“Meidän on ymmärrettävä näitä suuntauksia ja pohdittava niiden syitä.”
  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
Aivovientiä?