BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Nieuws van het onderzoeksfront

  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder

Als natuurlijke hulpbron is water een begeerd economisch goed geworden waarvan het beheer wereldwijd zeer problematisch dreigt te worden. Het verschil tussen de behoeften aan water en de geografische en seizoensgebonden beschikbaarheid dreigt steeds groter te worden. Hierdoor raken de natuurlijke reserves uitgeput terwijl de kwaliteit achteruit gaat en er spanningen ontstaan tussen concurrerende gebruikers en zelfs tussen staten. Ook wanneer er voldoende water aanwezig is wordt het vervuild en/of verspild. Als gevolg van dit ondoordacht handelen wordt niet alleen de bevoorrading, maar ook het evenwicht in het milieu en tenslotte de leefkwaliteit van ons allen bedreigd.
Omdat het zo belangrijk is vereist een duurzaam beheer van de watervoorraad grote inspanningen op wetenschappelijk en technologisch gebied, welke zonder resultaat zullen blijven als er niet op internationaal en multidisciplinair vlak door onderzoekers ten nauwste wordt samengewerkt. Het gaat hier om niets minder dan om inzicht te krijgen in de complexe mechanismen van de natuurlijke cyclus van het water, om te evalueren met welke middelen de reserves kunnen worden gevrijwaard en de kwaliteit kan worden beschermd, om de meest geschikte en de minst kostbare technologieën voor controle en zuivering te ontwikkelen en om de strijd aan te gaan tegen verspilling. Op al die niveaus worden er ambitieuze projecten die door in partnerschap verbonden teams uit verschillende Europese landen worden uitgevoerd, door de EU gesteund.
De technologieën met betrekking tot water - de Europese knowhow op dit gebied wordt wereldwijd erkend - zijn bovendien een bron van veel economische activiteit en werkgelegenheid.
De lidstaten van de Europese Unie hebben enkele jaren geleden een gemeenschappelijk waterbeleid goedgekeurd dat vaste vorm heeft gekregen in een aantal richtlijnen waarmee deze onmisbare natuurlijke rijkdom wordt beschermd. Op dit zo belangrijke gebied behoort Europa een vooraanstaande rol te spelen, met name op onderzoeksniveau, zodat in de toekomst aan de immense waterbehoeften op mondiaal niveau kan worden voldaan.

 
  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top