BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Concrete vooruitgang

Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
Water, een kostbaar goed, wordt vervuild, verspild, veel gevraagd en wereldwijd overgeëxploiteerd... Indien de internationale gemeenschap geen serieuze en dringende maatregelen neemt om deze natuurlijke rijkdom van vitaal belang veilig te stellen, loopt zij het risico dat zij vanaf het begin van de volgende eeuw geconfronteerd zal worden met grote spanningen, zowel op ecologisch als op economisch, en zelfs op politiek vlak.
Om hieraan het hoofd te bieden worden er door de EU multidisciplinaire Europese partnerschappen ondersteund waardoor het mogelijk wordt aanzienlijke vooruitgang te boeken bij de bescherming van deze natuurlijke rijkdom, het behoud van de kwaliteit ervan, de strijd tegen de verspilling van water, alsmede het begrijpen van de complexe mechanismen van de natuurlijke cyclus van water.
Deze acties gaan niet alleen de landen van de Unie aan. Op een gebied waar de Europese knowhow wereldwijd erkend wordt geeft de Gemeenschap haar steun aan onderzoek dat ten doel heeft een antwoord te vinden op de specifieke problemen waarmee zij aan haar grenzen te maken heeft - in Midden- en Oosteuropa en in het Middellandse-Zeegebied, - alsook op andere continenten - in Afrika en Azië.

Wilt u hierover nog meer
weten?


Europese Commissie
Directoraat-Generaal Onderzoek
E-mail: Research DG contacts

Eenheid Communicatie:
Fax: +32-2-295 82 20
Wetstraat 200
B- 1049 Brussel

Internetsite: http://ec.europa.eu/research/


 
Page précédente Sommaire  
Page
précédente
Sommaire  
  Graphic element Zoekfunctie Top