BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

De Europese knowhow, een troef voor de hele wereld

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

De uitgaven op het gebied van uitrusting en diensten in verband met de watersector zijn tussen 1990 en 1995 op wereldvlak van 12 tot 20 miljard ecu gestegen.
In de komende vijftien jaar zal dit bedrag waarschijnlijk nog eens meer dan verdubbelen.
Europa bezit in de watersector een technologische en industriële deskundigheid van de eerste orde. Belangrijke privé-maatschappijen zijn op alle continenten actief en zijn op tal van plaatsen marktleiders, met name bij de bouw en het beheer van waterzuiveringsinstallaties voor grote agglomeraties.
Paradoxaal genoeg moeten we vaststellen dat de markt op ons continent economisch gezien weliswaar belangrijk is, doch dat het waterbeheer in Europa niet tot de wereldtop behoort. Zo wordt er in de Verenigde Staten en in Japan in de industrie bijvoorbeeld twee tot vier maal zoveel water gerecycleerd.


Graphic elementDe acties

De Europese Commissie heeft een geïntegreerde aanpak van de watersector voorgesteld met de bedoeling om de communautaire onderzoeksacties, de regionale, nationale en internationale programma's alsmede het particulier onderzoek beter te coördineren. Bij deze aanpak wordt rekening gehouden met de samenhang van deze verschillende projecten met andere acties waardoor het waterbeleid op economisch, sociaal, milieu- en industrieel vlak wordt beïnvloed. De gebieden welke door deze werkzaamheden worden bestreken omvatten:

  • de ontwikkeling van vernieuwingen op technologisch gebied;
  • een verbetering van de instrumen voor het beheer van de hulpbronnen en de waterleidingnetten;
  • de beheersing van crisissituaties;
  • internationale samenwerking.

De Europese knowhow, een troef voor de hele wereld

Efficiënte maatregelen die weinig geld kosten
In 2005 zal er in iedere Europese agglomeratie met meer dan 2.000 inwoners een installatie moeten zijn voor de behandeling van afvalwater. Tal van kleine zuiveringsstations zullen daarom moeten worden uitgerust met instrumenten om de kwaliteit van het water dat binnenkomt en het zuiveringsstation verlaat te meten. Met het oog hierop is er in het kader van het Europees WATER QUALITY MONITOR-project een compacte en goedkope spectrometer ontworpen waarmee de kwaliteit van het afvalwater op een betrouwbare manier kan worden gecontroleerd.

Bewaken en voorkomen
Onder leiding van een Frans bedrijf is in het kader van het project WATERNET een instrument op het gebied van de telematica uitgewerkt waardoor het dankzij een net van sensoren mogelijk wordt permanent de kwaliteit van het opgevangen water te beoordelen, te zien aan welke veranderingen dit onderhevig is en de oorzaken van vervuiling op te sporen.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top