BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Stop de verspilling

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Stop de verspillingHet waterverbruik in Madrid is tussen 1992 en 1994 met 25% verminderd. Zo wordt er dankzij een intelligent gebruik
100 miljoen m3 water per jaar uitgespaard. Dit resultaat kan gemakkelijk worden getransponeerd en de gevonden oplossingen zijn vaak uiterst eenvoudig:

  • indien bij het spoelen van W-C's 6 liter in plaats van 9 liter zou worden gebruikt, zou het huishoudelijk verbruik met 10% dalen;
  • de verliezen in de distributieleidingen worden voor geheel Europa gemiddeld op 30% geschat, terwijl in bepaalde steden zelfs 70 à 80% verloren gaat.

Een rationeler gebruik van water door de industrie en de landbouw zou eveneens - en dat in omvangrijke mate - de verspilling van deze natuurlijke hulpbron kunnen intomen.

Graphic elementDe acties

Stop de verspillingHet Europees onderzoek op dit niveau is geconcentreerd op:

  • het recycleren van water en de vervanging ervan in verschillende industriesectoren als koelmiddel, oplosmiddel of middel om iets neer te slaan;
  • beheersing van zuiniger irrigatiemethoden in de landbouw;
  • het voorkomen en het opsporen van lekken, alsmede op technieken voor de vernieuwing van distributienetten;
  • betere management- en coördinatiemethoden bij de verschillende actoren in de watersector.

Drinkwatervoorziening in de steden:
naar een beter beheer

Met het Europese netwerk COST dat zich bezighoudt met het evolueren van de infrastructuur in de steden probeert men de enorme verspilling en de risico's op vervuiling te bestrijden die bij tal van leidingen in de distributienetwerken worden aangetroffen.

Stop de verspilling

Portugal: de textielsector is waakzaam
Waterbesparingen van 10 tot 15%, een vermindering met 20% van het gebruik van chemische producten, lagere kosten voor de behandeling van afvalwater…. Dit alles wordt gerealiseerd door de textielsector in Portugal, dankzij een aantal technische aanbevelingen welke zijn opgesteld door het CITEVE (Technisch centrum voor de textielindustrie in Portugal), in het kader van een Europees project waarbij ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf zijn betrokken die gespecialiseerd zijn in het appreteren van weefsels.

Intelligente bevloeing
In Zuid-Europa, waar men met ernstige watertekorten te kampen heeft, veroorzaakt een ongecontroleerde irrigatie van de gewassen een ernstige waterverspilling, terwijl de infiltratie van nitraten in de grondwaterreserves wordt versneld. In het kader van een Europees project worden er sensoren en irrigatietechnieken ontwikkeld waarmee de hoeveelheid water beperkt kan blijven tot wat de planten werkelijk nodig hebben.


Stop de verspilling

Minder dorstige planten
Op Europees niveau wordt veel onderzoek gecoördineerd naar de fysiologie, de genetica en de moleculaire biologie van hogere planten, teneinde de factoren waardoor deze beter droogte kunnen verduren en dus minder behoeven te worden bevloeid, beter te begrijpen en te exploiteren.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top