Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Stedelijk onderzoek
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Beleid en duurzaam stedelijk management
grafisch element Ruimtelijke planning
grafisch element Duurzaam bouwen en cultureel erfgoed
grafisch element En de toekomst?
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

En de toekomst?

EU-onderzoek naar duurzaam stedelijk management en landgebruik levert een belangrijke bijdrage voor het toepassen van principes voor duurzame ontwikkeling in de dagelijkse praktijk. Dankzij Europese projecten zijn er nu tal van instrumenten beschikbaar voor de ontwikkeling en toepassing van kosteneffectieve strategieën voor een duurzame ontwikkeling op het terrein. Verder heeft de EU bijgedragen tot het ontstaan van een geïntegreerd beoordelingskader voor het totstandkomen van duurzame beslissingen. Toekomstig onderzoek zal dit kader verder ontwikkelen en de toepassing ervan uitbreiden naar vraagstukken i.v.m. landgebruik.

Inderdaad, de beleidsstrategieën van de EU op het vlak van stedelijke duurzaamheid - in het bijzonder deze door de Raad van Lissabon, de EU-Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, alsook de Actieplannen met betrekking tot Milieutechnologieën, Milieu en Gezondheid - verdienen bijkomende onderzoekssteun. Ondertussen is er een grotere behoefte aan internationale projecten, zoals de samenwerking met UN-HABITAT voor het realiseren van de ambities inzake duurzame ontwikkeling van Europa en de rest van de wereld.

Hier en daar gaan er wel stemmen op dat het belangrijk is meer de nadruk te leggen op toegepast onderzoek zodat de mensen op het terrein en de beleidsmakers meer gebruik zouden maken van de instrumenten, normen en systemen die in de verschillende onderzoeksprojecten van de EU ontwikkeld werden. Er is ook behoefte aan bijkomende inspanningen voor de verdere ontwikkeling van milieutechnologieën om het duurzaamheidsbeleid overal in de Unie in de praktijk te brengen.

Wat brengt ons de toekomst?

Er is nood aan een betere integratie van het onderzoek naar stadsinrichting en landgebruik. Het is in het bijzonder belangrijk uit te breiden van een stedelijk naar een regionaal niveau. Onderzoek in de toekomst zal ook meer de nadruk leggen op groeiende vraagstukken als duurzame groei, toerisme en cultuur, milieu en gezondheid, kwetsbare stads- en kustgebieden, natuurlijke en door de mens veroorzaakte gevaren, demografische veranderingen, en natuurlijk ook de invloeden van de globalisering. Verder zou men ook meer aandacht kunnen besteden aan de economische aspecten (bijvoorbeeld externe kosten) en technologische (bijvoorbeeld ETAP) benadering van duurzame ontwikkeling.

Enkel door een beroep te doen op het beste onderzoek en de beste informatie kan men de juiste beleidsbeslissingen nemen die garant staan voor een duurzame stedelijke ontwikkeling, vandaag en in de toekomst.

Meer informatie

E-mail: rtd-sustainable@ec.europa.eu

Voor meer informatie:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Onderzoek

E-mail: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informatie- en Communicatie-eenheid
B-1049 Brussel
Fax: +32 2 295 82 20

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element