Banner Tyrimai Svarbus teisinis pranešimas ir kalbos
   
Kontaktai   |   Paieška   
Miestų moksliniai tyrimai
grafinis elementas Home
grafinis elementas Apžvalga
grafinis elementas Valdymas ir darnus miestų tvarkymas
grafinis elementas Erdvinis planavimas ir projektavimas
grafinis elementas Darni statyba ir kultūros paveldas
grafinis elementas Ateities kryptys
   
image image
grafinis elementas Kiti teminiai projektai

 

image

Ateities kryptys

ES moksliniai tyrimai darnaus miestų tvarkmo ir žemėtvarkos srityje padeda perkelti į praktiką darnaus vystymosi principus. Europos projektų dėka dabar egzistuoja nemažai priemonių, kurių pagrindu galima kurti ir įgyvendinti rentabilias darnaus vystymosi strategijas. Be to, ES moksliniai tyrimai padėjo sukurti integruotą vertinimo struktūrą, skirtą sprendimų priėmimui darnaus vystymosi srityje. Būsimi moksliniai tyrimai toliau rutulios šią struktūrą ir pritaikys ją su žemėtvarka susijusių problemų sprendimui.

Iš tiesų, strateginėms ES politikos kryptims darnaus miestų vystymosi srityje – ypa? toms, kurias apibrėžė Lisabonos Taryba, ES Darnaus vystymosi strategija, Aplinkosaugos technologijų bei Aplinkos ir sveikatos strategijų veiksmų planai – ir toliau reikės mokslinių tyrimų paspirties. Tuo tarpu, siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos ir kitų pasaulio dalių siekius vystytis darniai, labai svarbu plėtoti tokį tarptautinį bendradarbiavimą, kurį pademonstravo UN-HABITAT iniciatyva.

Ta?iau panašu, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti taikomiesiems moksliniams tyrimams, kurie paskatintų praktikus bei politikus pradėti naudoti naujas priemones, standartus bei sistemas, sukurtas ES mokslinių tyrimų projektų metu. Taip pat reiketų nukreipti daugiau pastangų aplinkosaugos technologijoms plėtoti – tai padėtų praktiškai įgyvendinti darnaus vystymosi politiką visoje Sąjungoje.

Ateitis … o kas toliau?

Vienas iš svarbiausių ateities tikslų Europai – pasiekti glaudesnį bendradarbiavimą tarp miestų tvarkymo ir žemėtvarkos tyrimų bei vykdyti juos ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Naujai iškylan?ios problemos, tokios kaip darni plėtra, turizmas ir kultūra, aplinka ir sveikata, pažeidžiamos miestų ir pakran?ių teritorijos, gamtiniai ir antropogeniniai pavojai, demografiniai poky?iai bei globalizacijos įtaka, taip pat bus ateities tyrimų objektai. Be to, daugiau dėmesio reiketų skirti ekonominių (t.y. išorinių sąnaudų) ir technologinių (t.y. ETAP - Europos technologijų įsisavinimo programos) metodų taikymui darnaus vystymosi srityje.

Tik naudojant naujausių mokslinių tyrimų rezultatus ir informaciją galima priimti teisingus politinius sprendimus, leidžian?ius užtikrinti darnų vystymąsi dabar ir ateityje.

Papildoma informacija:

El. paštas: rtd-sustainable@ec.europa.eu

Daugiau informacijos galima gauti šiuo adresu:
Europos Komisijos
Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas

El. paštas: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informacijos ir komunikacijų skyrius
'Faksas. +32 2 295 82 20
B-1049 Briuselis 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafinis elementas