Banner Research Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Kaupunkitutkimus
graafinen elementti Home
graafinen elementti Yleiskatsaus
graafinen elementti Hallinto ja kestävä kaupungin johtaminen
graafinen elementti Tilasuunnittelu ja -malli
graafinen elementti Kestävän kehityksen rakentaminen ja kulttuuriperintö
graafinen elementti Tulevat suunnat
   
image image
graafinen elementti Muita teemahankkeita

 

image

Tulevat suunnat

Kestävää kaupunkihallintoa ja maankäyttöä koskeva EU-tutkimus auttaa siirtämään kestävän kehityksen periaatteet yleiseen käyttöön. Eurooppalaisten projektien ansiosta monet työkalut ovat nyt käytettävissä kannattavien strategioiden kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi kohti käytännössä tapahtuvaa kestävää kehittämistä. EU-tutkimus on lisäksi vaikuttanut osaltaan siihen, että on muodostettu kestävälle päätöksenteolle puitteet kokonaisvaltaista arviointia varten. Tuleva tutkimus kehittää näitä puitteita edelleen ja laajentaa niiden sovellusaluetta maankäyttöön liittyviin kysymyksiin.

Itse asiassa strategiset EU-politiikan linjat kaupungin kestävän kehityksen alalla, varsinkin ne, jotka tuo julki Lissabonin neuvosto, EU:n kestävän kehityksen strategia, ympäristöteknologiat ja ympäristö- sekä terveystoimintasuunnitelma, tarvitsevat jatkuvaa tutkimuksesta tulevaa tukea. Samanaikaisesti laajempi kansainvälinen yhteistyö, kuten esim. UN-HABITATin kanssa, on myös erittäin tärkeää, jotta päästään Eurooppaa ja koko muuta maailmaa koskeviin kestävän kehityksen päämääriin.

Vaaditaan ehkä kuitenkin painotuksen muuttamista kohti soveltavaa tutkimusta, joka stimuloisi aloittamaan EU-tutkimusprojektien luomien monien uusien työkalujen, standardien sekä järjestelmien ammattimaisen harjoittamisen ja käyttöönottamisen. Tarvitaan myös enemmän työtä ympäristöteknologioiden edelleenkehittämiseksi, jotta saadaan kestävät toimintatavat käytäntöön koko EU:n alueella.

Tulevaisuus … mitä seuraavaksi?

Vahvempi kaupungin ja maankäytön välisen tutkimuksen yhdentyminen on hyvin tärkeä tulevaisuuden tavoite Euroopalle, varsinkin tutkimuksen ulottaminen kaupungista alueympäristöön. Tulevissa tutkimuksissa esiintulevia pääkysymyksiä ovat myös kestävä kasvu, turismi ja kulttuuri, ympäristö ja terveys, haavoittuvaiset kaupunki- sekä rannikkoalueet, luonnon ja ihmisen aikaansaamat riskit, demografiset muutokset sekä myös globalisaation vaikutukset. Enemmän huomiota voisi myös kiinnittää taloudelliseen (eli ulkoiset kustannukset) ja teknologiseen (eli ETAP) lähestymiseen kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Vain toimimalla parhaiden käytettävissä olevien tutkimusten ja tietojen mukaisesti pystytään tekemään oikeita toimintaratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Sähköposti: rtd-sustainable@ec.europa.eu 

Lisätietoja saat seuraavilta tahoilta:
Euroopan komissio
Tutkimuksen pääosasto

S-posti: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Tiedotus- ja viestintäyksikkö
B-1049 Bryssel
Faksi: +32 2 295 82 20

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
graafinen elementti