Banner Uuring Tähtis õiguslik teade ja keeled
   
Kontakt   |   Otsi EUROPA serverist   
Linnauuringud
graafiline element Home
graafiline element Ülevaade
graafiline element Haldus ja säästev linnaplaneerimine
graafiline element Linnaruumi planeerimine ja kujundamine
graafiline element Säästev ehitus ja kultuuripärand
graafiline element Tulevikusuunad
   
image image
graafiline element Teised temaatilised projektid

 

image

Tulevikusuunad

ELi uurimistegevus säästva linnaplaneerimise ja maakasutuse vallas aitab säästva arengu põhimõtted üldlevinud praktikasse üle võtta. Tänu Euroopa projektidele on nüüd olemas palju vahendeid ökonoomsete säästva arengu strateegiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks otse kohapeal. Lisaks on ELi uurimistegevus aidanud kaasa säästva otsustamismehhanismi integreeritud hindamisraamistiku väljakujunemisele. Tulevane teadustegevus arendab seda raamistikku edasi ja laiendab selle kohaldamisala, haarates ka maakasutusega seotud teemaderingi.

Teadus peab toetama ELi strateegilisi poliitikasuundi linnade säästvuse vallas – eriti neid, mis toodi välja Lissaboni Euroopa Ülemkogul, ELi säästva arengu strateegiat, keskkonnatehnoloogiaid ning keskkonna- ja tervisealaseid tegevuskavasid. Samal ajal on suurem rahvusvaheline koostöö, näiteks programmiga UN-HABITAT algatatud ühistegevus otsustava tähtsusega Euroopa ja ülejäänud maailma säästva arengu ambitsioonide saavutamisel.

Samas võib vajalik olla rõhuasetuse nihutamine rakenduslikuma uurimistegevuse suunas, et stimuleerida ELi uurimisprojektide raames väljatöötatud arvukate uute töövahendite, standardite ja süsteemide kasutuselevõttu praktikute ja poliitiliste otsuste tegijate ringis. Samuti tuleb rohkem jõudu suunata keskkonnatehnoloogia edasiarendamisele, mis aitaks säästvat poliitikat kogu liidus ellu rakendada.

Tulevik … kuidas edasi?

Linna- ja maakasutust käsitleva uurimistegevuse tugevam lõimimine on Euroopa jaoks tähtis tulevikueesmärk, eriti selleks, et laiendada uurimistöö piire linnakeskkonnast piirkondlikule tasandile. Tulevases teadustegevuses domineerivad ka tärkavad teemad, nagu säästev majanduskasv, turism ja kultuur, keskkond ja tervishoid, haavatavad linna- ja rannikupiirkonnad, looduslikud ja inimtekkelised ohud, demograafilised muutused ning globaliseerumise tagajärjed. Samuti vääriks rohkem tähelepanu majanduslik (st väliskulud) ja tehnoloogiline (st ETAP) lähenemisviis säästvale arengule.

Vaid parimale teadustegevusele ja teabele tuginedes saab teha õigeid poliitilisi otsuseid tagamaks, et säästev linnaplaneerimine toimub just nüüd, mitte aga tulevikus.

Lisateavet

E-post: rtd-sustainable@ec.europa.eu 

Lisateavet saate:
Euroopa Komisjon
Teadusuuringute Peadirektoraat

e-post: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Info- ja kommunikatsiooniosakond
Faks: +32 2 295 82 20
B-1049 Brüssel

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
graafiline element