Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
Urbanistický výzkum
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Principy efektivní správy a řízení a trvale udržitelná správa měst
grafický prvek Prostorové plánování a design
grafický prvek Trvale udržitelná výstavba a kulturní dědictví
grafický prvek Budoucí směry vývoje
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Budoucí směry vývoje

Evropský výzkum trvale udržitelné správy měst a využívání pozemků pomáhá převádět principy trvalé udržitelnosti do běžné praxe. Díky evropským projektům je nyní k dispozici mnoho nástrojů pro vývoj a zavádění nákladově efektivních strategií trvale udržitelného rozvoje. Výzkum EU kromě toho přispěl ke vzniku integrované vyhodnocovací sítě pro přijímání trvale udržitelných rozhodnutí. Výzkum se v budoucnosti zaměří na další rozvoj tohoto rámce a rozšíření jeho využití v oblastech využití pozemků.

Strategické směry rozvoje evropských politik v oblasti udržitelného rozvoje měst – zejména ty, které byly formulovány Lisabonskou radou, Strategie udržitelného rozvoje EU, Ak?ní plány pro environmentální technologie a Ak?ní plány zdraví a životního prostředí – budou totiž i nadále vyžadovat podporu výzkumu. Intenzívnější mezinárodní spolupráce, jako je například spolupráce iniciovaná organizací UN-HABITAT, je pro dosažení ambicí Evropy a zbytku světa v oblasti udržitelného rozvoje rovněž velmi důležitá.

Může být ovšem nutný posun v zaměření se směrem k více aplikovanému výzkumu, a to ke stimulaci zájmu ze strany profesionálů a tvůrců politik o tu spoustu nových nástrojů, standardů a systémů vytvořených výzkumnými projekty EU. Vyšší úsilí je také nutné k dalšímu rozvíjení environmentálních technologií, které pomáhají uvádět trvale udržitelné politiky do praxe v celé Unii.

Budoucnost … co dál?

Silnější integrace mezi výzkumem měst a výzkumem využití pozemků je pro Evropu životně důležitým budoucím cílem, zejména pro rozšíření studie z městských na regionální prostředí. V budoucím výzkumu budou dominovat nově vznikající otázky, jako je trvale udržitelný růst, turistika a kultura, životní prostředí a zdraví, zranitelné městské a pobřežní oblasti, přírodní a lidmi způsobená ohrožení, demografické změny, to vše spolu s dopady globalizace. Více pozornosti by se mohlo věnovat také ekonomice (t.j. prvotním nákladům) a technologickému (t.j. ETAP) přístupu k udržitelnému rozvoji.

Pouze jednáním na základě nejlepších dostupných výzkumů a informací lze docílit správných politických rozhodnutí k zajištění udržitelného rozvoje měst v sou?asné době i v budoucnosti.

Více informací

e-mail: rtd-sustainable@ec.europa.eu

Více informací obdržíte na adrese:
Evropská komise
Generální ředitelství pro výzkum

Email: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informa?ní a komunika?ní odbor
Fax: +32 2 295 82 20
B-1049 Brusel   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvek