Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Stedelijk onderzoek
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Beleid en duurzaam stedelijk management
grafisch element Ruimtelijke planning
grafisch element Duurzaam bouwen en cultureel erfgoed
grafisch element En de toekomst?
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Duurzaam bouwen en cultureel erfgoed

De tijden waarin er vooral gebouwd werd voor vandaag en niet nagedacht werd over morgen, liggen een eind achter ons dankzij de inspanningen overal in de EU voor het afleveren van instrumenten, technologieën, methodologieën, indicatoren en richtlijnen bij hen die zich in de beste positie bevinden om deze effectief toe te passen, met name aannemers en bouwautoriteiten.

Duurzaam bouwen houdt meer in dan gewoon het bouwen van nieuwe huizen, kantoren en fabrieken. Het veronderstelt ook het toepassen van duurzame materialen en veilige bouwpraktijken. Het veronderstelt dat aannemers en projectontwikkelaars aangemoedigd worden om duurzame constructiemethodes en –materialen te gebruiken om lawaaihinder, overlast en afval in de stad te beperken (zie SHE).

Respect voor ons culturele erfgoed

Stads(her)ontwikkeling legt maar al te vaak de nadruk op het maximaliseren van de ruimte en nutsfuncties, ten koste van ons culturele erfgoed. Ons culturele erfgoed beschermen tegen de tand des tijds, zowel langs binnen als buiten, is niet alleen goed voor toeristen en bewonderaars van kunst en cultuur, het herinnert ons ook aan het verleden, en betekent een waardevolle (culturele) troef voor de toekomst.

Maar het in goede staat bewaren van deze culturele overblijfselen vereist precisiewerk en het gebruik van zeer moderne onderzoekstechnieken en technologie door multidisciplinaire teams. Denken we maar aan chemische analyses, klimaatsstudies, materiaalonderzoek, archeologie, sociologie, enz. Europese onderzoeksprojecten lagen aan de basis van nieuwe werkmiddelen, technologieën en normen die al ruimschoots worden toegepast (zie COMPASS).

SHE omvat een reeks van projecten waarin men de haalbaarheid van de bouw van duurzame woningen nagaat. Het onderzoek volgt 714 kosteneffectieve energie-efficiënte woningen met een innovatief ontwerp die in acht steden en voor uiteenlopende sociale groepen ontworpen werden. Na afloop van het project in 2008 zullen een reeks praktijkrichtlijnen met betrekking tot planning en bouwen beschikbaar gemaakt worden voor ontwerpers, burgers en beleidsmakers (zie www.she.coop).

COMPASS stelt duidelijke richtlijnen en een ‘expertsysteem’ samen om beheerders van onze historische gebouwen (architecten, consultants, eigenaars en overheden die zich bezighouden met erfgoed) bij te staan bij de keuze van geschikte (zoutbestendige) pleisterkalk en beplaasteringsspecie (zie www.compass-salt.org).

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element