Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Stedelijk onderzoek
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Beleid en duurzaam stedelijk management
grafisch element Ruimtelijke planning
grafisch element Duurzaam bouwen en cultureel erfgoed
grafisch element En de toekomst?
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Beleid en duurzaam stedelijk management

Het stedelijk onderzoek van de EU was er steeds op gericht om betere instrumenten en technologieën te ontwikkelen voor het tot stand brengen van geïnformeerde en door de samenleving gedragen beleidskeuzes.

Dit leidde tot een breed gamma van instrumenten die de verschillende stappen in het besluitvormingsproces ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Decision-Support Systems (DSS). Hieronder rekenen we de middelen voor het uitvoeren van simulaties en scenario-oefeningen, het testen van modellen, geïntegreerde “assessment tools?, enz. Deze systemen helpen bij het kiezen tussen verschillende beleidsopties voor het plannen en implementeren van duurzame ontwikkelingsstrategieën.

Europees onderzoek leverde bijdragen voor tal van vernieuwende oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden die gebukt gaan onder de rook van het verkeer, fabrieken en verwarmings- en ventilatiesystemen. Onze gezondheid wordt rechtstreeks aangetast door de luchtkwaliteit, waardoor meteen het belang wordt aangetoond van onderzoek naar luchtvervuiling in steden, en manieren om deze te meten en tegen te gaan.

Op lokaal niveau maken stadsmanagers gebruik van onderzoeksmiddelen bij het streven naar de doelstellingen van het Clean Air for Europe (CAFÉ) initiatief dat een strategie met betrekking tot luchtvervuiling publiceerde als onderdeel van het Zesde Actieprogramma inzake het milieu.

Verder is er behoefte aan nieuwe modellen die nagaan en voorspellen op welke manier vervuiling zich verplaatst, en in het bijzonder welke invloed dit heeft op de gezondheid. Meerdere projecten in het kader van de Cluster of European Air Quality Research (CLEAR) ontwerpen systemen en hulpmiddelen ter ondersteuning van het stedelijk beleid als manier om de levenskwaliteit voor iedereen te verhogen, zowel voor stedelijke als niet-stedelijke bewoners.

Ondertussen baart het afval van de Europese steden de overheden grote zorgen. Er is nog meer onderzoek nodig naar effectieve afvalbeheerssystemen waarbij de aandacht uitgaat naar het beperken van de afvalberg, recyclage en hergebruik. De European Waste Management Cluster stelt duurzame afvaloplossingen voor op haar website (www.wastesolutions.org).

Een goed beleid wordt in grote mate bepaald door het engagement van iedereen die bij het besluitvormingsproces betrokken is. Stedelijk beleid vormt hierop geen uitzondering. Een stad die haar bewoners aanzet om mee te besturen, zal vermoedelijk ook een beleid en diensten uitwerken in overeenstemming met de wensen van deze bewoners. EU-onderzoek kan helpen om het lokaal stedelijk beleid te stroomlijnen.

Tal van projecten leveren niet enkel een ruimere bijdrage voor Lokale Agenda 21 processen voor duurzaam onderzoek, maar zochten ook naar de beste manieren om te participeren in verschillende beleidsdomeinen, en ontwikkelden richtlijnen voor succesvolle benaderingen waar de volledige gemeenschap achter kan staan (zie DEMOS).

AWAST ontwikkelde methodes en software om het beheer van vast afval te evalueren en te verbeteren. Naast de technische, economische en energetische aspecten van het ophalen en verwijderen van afval, behandelt AWAST ook sociale en milieu-aspecten. De software werd gevalideerd in drie Europese steden (zie http://awast.brgm.fr/).

DEMOS tackelt het cynisme van kiezers ten aanzien van hun plaatselijke bestuurders door hen aan te moedigen zich bij rechtstreekse acties aan te sluiten, en zo hun lokale situatie te verbeteren. DEMOS verbindt doorheen heel Europa acht gemeentebesturen die elk met een onderzoeksorganisatie samenwerken op zoek naar nieuwe manieren om de plaatselijke democratie nieuw leven in te blazen (www.demosproject.org).

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element