Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Stedelijk onderzoek
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Beleid en duurzaam stedelijk management
grafisch element Ruimtelijke planning
grafisch element Duurzaam bouwen en cultureel erfgoed
grafisch element En de toekomst?
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Overzicht

Het verbeteren van de stedelijke omgeving en de levenskwaliteit van de bewoners is uitgegroeid tot een belangrijk punt van de wereldwijde inspanningen met het oog op duurzame ontwikkeling. De meeste EU-inwoners leven in een stad, waar ook de meeste grondstoffen verbruikt worden. Stappen naar een duurzamer leven in de stad moeten daarom onderbouwd worden door kwalitatief onderzoek.

Nergens zal het moeilijker zijn om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te bereiken dan in onze steden, de thuishaven van 80 % van de Europeanen en ook de plaats met de grootste milieu-uitdagingen. Stadsbewoners kijken aan tegen overbevolking en de daarmee samenhangende problemen: verkeer, files, vervuiling, afval en de invloeden hiervan op de gezondheid en de levenskwaliteit binnen de samenleving.

Maar steden zijn ook de plaatsen waar nieuwe ideeën voor het oplossen van milieuvraagstukken uitgewerkt worden. De stedelijke omgeving biedt inspiratie voor vernieuwende economische oplossingen (concurrentievermogen, het opdoen van kennis, tewerkstelling, enz.), milieu-acties (tegen vervuiling, afval, uitdijende voorsteden, verval, vervuilde zones, openbaar vervoer, enz.) en sociale antwoorden (het bestrijden van uitsluiting en het voorkomen van het ontstaan van krottenwijken, het aanleggen van groenzones, enz.). Intussen is men doordrongen van het intrinsieke belang van steden bij de uitwerking van strategieën voor duurzame ontwikkeling.

Maar hoe kunnen we van onze steden een aangename plek maken om te leven en te werken? Europese leiders beseffen dat geïsoleerde acties, hoewel goed bedoeld, geen afdoende antwoord bieden op de duurzaamheidsproblemen van de stad. Deze uitdagingen kunnen we enkel aangaan op Europees vlak, zodat we een globalere kijk op onze steden krijgen. Stedelijke ontwikkeling werd voor het eerst vermeld binnen het Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek (KP5), opnieuw aangekaart in het KP6, en wordt nu verder uitgewerkt in programma’s voor de toekomst.

… in deze brochure

leggen we de nadruk op de zoektocht naar win-win-oplossingen waar de drie pijlers, met name duurzame ontwikkeling, economie, milieu en sociale aspecten, aan bod komen. In deze publicatie belichten we het belang van gericht omgevingsonderzoek voor stedelijke duurzaamheid en manieren waarop een aantal door de EU ondersteunde projecten een wereld van verschil voor de Europese stadsbewoner kunnen maken.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element